fbpx

Hviletid og Fridøgn

Arbejdsmiljøloven fastslår, at arbejdet skal tilrettelægges, så der hvert døgn er en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer.

Desuden skal den ansatte, inden for hver periode på 7 døgn, have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode  –  altså i alt 35 timers frihed.

Når det drejer sig om fjernsyn og filmproduktion, kan der ske fravigelser fra 11-timers reglen, jfr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. Se bekendtgørelse her.

Ring til sekretariatet, hvis arbejdstidsreglerne bliver et problem. Kun hvis der sker ulykker eller maskinsammenbrud, kan bestemmelserne fraviges – og kun i det omfang det er nødvendigt, indtil regelmæssig drift er genoprettet.

Rejsetid opgøres som arbejdstid.
Transport fra arbejde/location til hjemmet/indkvartering, finder sted i hvileperioden og er ikke arbejdstid.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×