fbpx

Barselspujlen

Har du fået et barn, født eller adopteret, kan du ansøge FAF´s barselspulje om et barselslegat på 8.000 kr. der beskattes. Det kræver kun, at du har arbejdet under Fiktionsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen i minimum 4 uger inden for en periode på 2 år inden fødselstidspunktet.


Ansøgning om barselslegat

Ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives, inden det indsendes til bogholderi@filmtv.dk sammen med:

  • Barnets personattest
  • En underskrevet ansættelseskontrakt hvoraf det fremgår, at du har arbejdet under Fiktionsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen i minimum 4 uger inden for en periode på 2 år inden fødsels-eller adoptionstidspunktet.

Ansøgning med dokumentation om et barselslegat skal være modtaget hos FAF senest 3 måneder efter fødsels- eller adoptionstidspunktet.

Tildelte barselslegater udbetales som A-løn.

Ikke-medlemmer af FAF opkræves et administrationsgebyr på 15 % af det bevilligede beløb.

Barselsforeningen administreres i fællesskab af FAF og Producentforeningen. Opfylder du ikke betingelserne for at modtage legatet, vil du blive orienteret om dette.

Sådan behandler FAF medlemsoplysninger

Sådan behandler FAF personoplysninger for ikke-medlemmer

 

Ansøgning om barselslegat

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×