Barselsforening

Barselsforening for filmarbejdere på spillefilm

Barselsforeningen kan udbetale legater på op til 2.000,00 kr. for hver måned du (m/k) er på barsel, dog minimum 1 måned og maksimalt 6 måneder pr. fødsel / adoption.

 

Med ansøgningen skal du sende:
a. Dokumentation for barnets forventede fødselstidspunkt i form af vandrejournal.
b. Kontrakt som godtgør at du indenfor en periode på 2 år før fødselstidspunktet har været ansat minimum 4 uger under den daværende spillefilmsoverenskomst.
c. Underskreven ”tro og love” erklæring, at du ikke har oppebåret nogen form for lønindtægt under barsel
d. Ansøgningen om legat for ovenstående periode kan sendes til Barselsforeningen 15 uger før forventet fødselstidspunkt.

 

Tildelte legater udbetales i to lige store rater. Første rate udbetales på det forventede fødselstidspunkt. For at få udbetalt den første rate på fødselstidspunktet, skal ansøgningen være FAF i hænde senest 5 uger inden forventet termin.

Den anden rate udbetales 3 måneder efter faktisk fødselstidspunkt. Ved adoption erstattes ”fødselstidspunkt” med ”ankomstdag”. Udbetalingerne sker ved elektronisk bankoverførsel.

Ikke-medlemmer af FAF opkræves et administrationsgebyr på 15 % af det bevilligede beløb.

Barselsforeningen administreres i fællesskab af FAF og Producentforeningen. Opfylder du ikke betingelserne for at modtage legatet, vil du blive orienteret om det.

Ansøgning om barselslegat

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×