fbpx

Overdragelse af ophavsret

Ophavsmanden kan helt eller delvis overdrage sine rettigheder. Det er ofte rettighedsoverdragelsen som i første omgang bevirker, at ophavsmanden får et økonomisk vederlag. Overdragelsen kan ske i henhold til overenskomster og i individuelle ansættelsesaftaler, og den bør altid være klar og præcist formuleret. En aftale med et TV-selskab skal normalt indeholde overdragelse af visning på tv af det konkrete værk. Udgivelse af værket på DVD eller andet medie kræver en særlig aftale herom. Kontakt FAF, hvis du er i tvivl om overdragelsens omfang.

Vær på vagt overfor ”fuld og total overdragelse”, ”alle rettigheder” o.lign.

Varigheden
Retten varer i 70 år efter ophavsmandens død – og går i arv efter de sædvanlige arveregler.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×