Helligdagsbetaling

Hvis du har været ansat på kontrakt under Fiktionsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen i en periode med helligdage, som ikke falder på en lørdag eller søndag (altså inden for den normalarbejdstid, som står beskrevet i fiktionsoverenskomsten), kan du få udbetalt helligdagspenge fra FAF’s Helligdagsforening.

Du skal indsende nedenstående dokumentation på mail til bogholderi@filmtv.dk

  • En helligdagserklæring underskrevet af dig, talsperson samt filmproducent
  • En kopi af en underskrevet ansættelseskontrakt, som er gældende for den periode, hvori helligdagen(e) falder
  • Lønsedler som er gældende for den periode, hvori helligdagen(e) falder

Helligdagserklæringen skal underskrives og indsendes sammen med dokumentationen i form af en kopi af ansættelseskontrakt og lønsedler.

Bemærk, at erklæring samt dokumentation skal indsendes, EFTER at helligdagene er afholdt, men SENEST 3 måneder efter den enkelte helligdag har fundet sted.

Forvent en ekspeditionstid på ca. 3 uger.

Ikke-medlemmer der anmoder om udbetaling fra FAF´s Helligdagsforening betaler et administrationsgebyr på 600 kr. pr. udbetaling.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×