Helligdagsbetaling

Hvis du har arbejdet som lønmodtager på en spillefilmproduktion eller seriefiktion, før d. 1.2.2016, i en periode med skæve helligdage, får du udbetalt helligdagsbetaling fra FAFs Helligdagsforening. For hver lønperiode med skæve helligdage indsendes en helligdagserklæring til sekretariatet:

FAF
Kgs. Nytorv 21 B, 3.
1050 Kbh. K

Helligdagsbetaling kan dog fortsat blive udbetalt efter 1.2.2016, når du kan indsende en kontrakt til FAF, der henviser til, at den følger aftalen om indbetaling til Helligdagsforeningen, enten ifølge den tidligere spillefilms- eller seriefiktionsoverenskomst.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×