fbpx

Helligdagsbetaling

Helligdage i 2024 Dato Uge nr.
1. januar Mandag 1 januar 1
Skærtorsdag  Torsdag 28 Marts 13
Langfredag  Fredag 29 Marts 13
Anden Påskedag  Mandag 1 april 14
Kristi Himmelfartsdag  Torsdag 9 Maj 19
Anden Pinsedag  Mandag 20 Maj 21
Juledag  Onsdag 25 december 52
Anden Juledag  Torsdag 26 december 52

 

Eksempel:

Medarbejder X har været ansat på kontrakt under Fiktionsoverenskomsten henover påsken og helligdagene i maj 2024. De helligdage, hvor X har fri, kan X søge om kompensation i form af helligdagsudbetaling fra Helligdagsforeningen vedr. helligdage, på hvilke der ikke er arbejdet. Der er tale om de helligdage, som ligger inden for fiktionsoverenskomstens normalarbejdstid fra mandag til fredag.

I 2024 er det eksempelvis Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, juledag, 2. juledag, der kan søges om.

X kan så udfylde en helligdagserklæring med dertilhørende dokumentation for de helligdage, der skal kompenseres for. Hvis X vælger at indsende en samlet erklæring for alle de førnævnte helligdage, skal den indsendes senest 3 måneder efter den første helligdag. Indsendes den senere end det, kan fristen for udbetaling blive overskredet for nogle af helligdagene.

 

Hvis du har været ansat på kontrakt under Fiktionsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen i en periode med helligdage, som ikke falder på en lørdag eller søndag (altså inden for den normalarbejdstid, som står beskrevet i fiktionsoverenskomsten), kan du få udbetalt helligdagspenge fra FAF’s Helligdagsforening, hvis du har haft fri på helligdagene.

Du skal indsende nedenstående dokumentation  som vedhæftede PDF filer på mail til koordinator@filmtv.dk

  • En helligdagserklæring underskrevet af dig, talsperson samt filmproducent
  • En kopi af en underskrevet ansættelseskontrakt, som er gældende for den periode, hvori helligdagen(e) falder
  • Lønsedler som er gældende for den periode, hvori helligdagen(e) falder

Helligdagserklæringen skal underskrives og indsendes sammen med dokumentationen i form af en kopi af ansættelseskontrakt og lønsedler.

Bemærk, at erklæring samt dokumentation skal indsendes, EFTER at helligdagene er afholdt, men SENEST 3 måneder efter den enkelte helligdag har fundet sted.

Ikke-medlemmer der anmoder om udbetaling fra FAF´s Helligdagsforening betaler et administrationsgebyr på 600 kr. pr. udbetaling.

 

Helligdagsudbetalingsskema til udfyldning 2024:

Word:
Helligdagserklaering-2024

PDF:
Helligdagserklaering-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×