fbpx

Helligdagsbetaling

Grundet producenternes manglende indbetalinger, kan vi ikke på nuværende tidspunkt yde helligdagsbetaling. Det bliver først muligt, når producenterne har færdiggjort deres indbetalinger til FAFs helligdagsforening. 

På trods af den alvorlige situation opfordrer vi alle – både medlemmer og ikke – til at blive ved med at indsende anmodninger om helligdagsbetaling. Og husk venligst, at vi skal have modtaget din anmodning med dokumentation senest 3 måneder efter, helligdagen er afholdt. 

 

Kompensationsberettigede Helligdage i 2023

Helligdag Dato Uge nr.
Skærtorsdag 2023 Torsdag 6 april 2023 14
Langfredag 2023 Fredag 7 april 2023 14
Anden Påskedag 2023 Mandag 10 april 2023 15
Store Bededag 2023 Fredag 5 maj 2023 18
Kristi Himmelsfartsdag 2023 Torsdag 18 maj 2023 20
Anden Pinsedag 2023 Mandag 29 maj 2023 22
Juledag 2023 Mandag 25 december 2023 52
Anden Juledag 2023 Tirsdag 26 december 2023 52
1. januar 2024 Mandag 1 januar 2024 1
* Mandag den 1. januar 2024 vil man typisk søge om kompensation for sammen med juledagene

 

Eksempel:

Medarbejder X har været ansat på kontrakt under Fiktionsoverenskomsten henover påsken og helligdagene i maj 2023. De helligdage, hvor X har fri, kan X søge om kompensation i form af helligdagsudbetaling fra Helligdagsforeningen vedr. helligdage, på hvilke der ikke er arbejdet. Der er tale om de helligdage, som ligger inden for fiktionsoverenskomstens normalarbejdstid fra mandag til fredag.

I 2023 er det eksempelvis Skærtorsdag den 6. april, Langfredag den 7. april, 2. Påskedag den 10. april, Store Bededag den 5. maj, Kristi Himmelfartsdag den 18. maj og 2. Pinsedag den 29. maj.

X kan så udfylde en helligdagserklæring med dertilhørende dokumentation for de helligdage, der skal kompenseres for. Hvis X vælger at indsende en samlet erklæring for alle de førnævnte helligdage, skal den indsendes senest den 6. juli (som er 3 måneder efter den første helligdag). Indsendes den senere end det, kan fristen for udbetaling blive overskredet for nogle af helligdagene.

 

Hvis du har været ansat på kontrakt under Fiktionsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen i en periode med helligdage, som ikke falder på en lørdag eller søndag (altså inden for den normalarbejdstid, som står beskrevet i fiktionsoverenskomsten), kan du få udbetalt helligdagspenge fra FAF’s Helligdagsforening, hvis du har haft fri på helligdagene.

Du skal indsende nedenstående dokumentation på mail til bogholderi@filmtv.dk

  • En helligdagserklæring underskrevet af dig, talsperson samt filmproducent
  • En kopi af en underskrevet ansættelseskontrakt, som er gældende for den periode, hvori helligdagen(e) falder
  • Lønsedler som er gældende for den periode, hvori helligdagen(e) falder

Helligdagserklæringen skal underskrives og indsendes sammen med dokumentationen i form af en kopi af ansættelseskontrakt og lønsedler.

Bemærk, at erklæring samt dokumentation skal indsendes, EFTER at helligdagene er afholdt, men SENEST 3 måneder efter den enkelte helligdag har fundet sted.

Ikke-medlemmer der anmoder om udbetaling fra FAF´s Helligdagsforening betaler et administrationsgebyr på 600 kr. pr. udbetaling.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×