Diæter

Time- og dagpenge til dækning af rejseudgifter

Satser i Danmark 2021: kr. 532, 00 pr. dag

Satser i Danmark 2020: kr. 521,- pr. dag

Satser i Danmark 2019: kr. 509,- pr. dag

Satser i Danmark 2018: kr. 498,- pr. dag

 

 

Hvis producenten betaler for nogle måltider fratrækkes der fra dagssatsen følgende:

Ved betalt morgenmad             -15 %       -kr. 74,70

Ved betalt frokost                      -30 %       -kr. 149,40

Ved betalt middag                     -30 %       -kr. 149,40

 

Såfremt alle tre måltider betales af producenter udbetales beløb til småfornødenheder der svarer til 25 % af dags satsen, svarende til kr. 124,50.

Time- og dagpengesatserne kan kun anvendes, når tjenesterejsen har varet 24 timer eller mere, og/eller der har været en overnatning. Hvis rejsen er af kortere varighed end 24 timer og/eller der ingen overnatning er, skal den ansattes udgifter dækkes efter regning – altså de konkrete udgifter, som dokumenteres med bilag.

Diæter udbetales kun til A-lønmodtagere og kun efter aftale mellem producenten og filmarbejderen.

Læs mere på Skat.dk

 

Time og Dagpenge  – Udlandet

Som absolut hovedregel er time- og dagpengene ved rejse i udlandet af samme størrelse som i Danmark, ligesom betingelserne for at opnå dem, er de samme.

Det betyder, at time- og dagpenge i nogle lande med et højere prisniveau end i Danmark vanskeligt kan dække den ansattes udgifter.

I så fald kan producenten vælge at betale efter regning – altså refundere konkrete udgifter, der kan dokumenteres med bilag.

Hvis der udbetales mere end kr. 498 pr. dag, anses hele beløbet som personlig indkomst for den ansatte. I stedet kan der foretages fradrag i den skattepligtige indkomst.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×