fbpx

Diæter

Det fremgår af §14 i Fiktionsoverenskomsten, at producenten skal betale for holdets måltids- og rejseudgifter – og at satserne skal følge Moderniseringsstyrelsens satser og standarder.

Disse opdateres årligt og kan til enhver tid slås op på:
https://www.medst.dk/nyheder/cirkulaere-om-satsregulering-pr-1-januar-2023-for-tjenesterejser/

Med andre ord er det ikke nok, hvis producenten tilbyder en smurt rugbrødsmad. Det er ikke i overensstemmelse med god skik, og det følger ej heller retningslinjerne udstukket af Moderniseringsstyrelsen.

Tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med udstationering.


Dagssatser til dækning af rejseudgifter – i Danmark:

Satser i Danmark 2023: kr. 554, 00 pr. dag

Hvis producenten betaler for nogle måltider, fratrækkes der fra dagssatsen følgende:

Ved betalt morgenmad             -15 %       -kr. 83,25

Ved betalt frokost                      -30 %       -kr. 166,50

Ved betalt middag                     -30 %       -kr. 166,50

Såfremt alle tre måltider betales af producenten, udbetales et beløb til småfornødenheder, der svarer til 25 % af dagssatsen, svarende til kr. 138,75.

Dagssatserne kan kun anvendes, når tjenesterejsen har varet 24 timer eller mere, og/eller der har været en overnatning.

Hvis rejsen er af kortere varighed end 24 timer og/eller der ingen overnatning er, skal den ansattes udgifter dækkes efter regning – altså de konkrete udgifter, som dokumenteres med bilag.

Diæter udbetales kun til A-lønmodtagere og kun efter aftale mellem producenten og filmarbejderen.

Læs mere på Skat.dk


Dagssatser til dækning af rejseudgifter – i udlandet:

Som hovedregel er dagssatsen ved ophold i udlandet af samme størrelse som i Danmark, ligesom betingelserne for at opnå dem er de samme.

Det betyder også, at dagssatsen i lande med et højere prisniveau end Danmark vanskeligt kan dække den ansattes udgifter.

I så fald kan producenten vælge at betale efter regning – altså refundere konkrete udgifter, der kan dokumenteres med bilag.

Hvis der udbetales mere end kr. 498 pr. dag, anses hele beløbet som personlig indkomst for den ansatte. I stedet kan der foretages fradrag i den skattepligtige indkomst.


Ved tvivlsspørgsmål ring til FAF på 33 14 33 55 på hverdage ml. kl. 9 og 15.

I akuttilfælde kan medlemmer af FAF ringe uden for alm. åbningstid på

tlf: 20 97 44 94.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×