Tekst til kontrakter og fakturaer for rettighedshavere

Er du rettighedshaver og arbejder på fiktionsområdet hos en producent, der ikke er medlem af Producentforeningen anbefaler FAF, at du  sikrer dig, at dine rettigheder kommer med ind i din kontrakt. Henvises der ikke til overenskomsten skal du sikre dig at få følgende tekst ind:

Uanset overdragelsen af rettigheder i denne overenskomst bevarer medarbejderen og producenten retten til vederlag i henhold til ophavsretslovens § 13, § 17, stk. 4, § 30 a, § 35 og § 50, stk. 2, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Medarbejderen og producenten bevarer tilsvarende retten til vederlag i henhold til andre vederlagsordninger der administreres af Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer kollektive vederlagsordninger, hvad enten vederlagsordningen findes i dag eller fremkommer i fremtiden, og hvad enten der er tale om en dansk, udenlandsk eller international vederlagsordning. Denne klausul indebærer, at vederlæggelse for tredjemands udnyttelse af rettigheder, der omfattes af klausulen, sker gennem den pågældende kollektive forvaltningsorganisation.

Vederlæggelse for privatkopiering i henhold til ophavsretslovens § 39 sker gennem Copydan.

Hvis du skriver fakturaer frem for kontrakt, bør du som minimum indføre følgende sætning på fakturaen:

Uanset overdragelsen af rettigheder i denne aftale bevarer fotografen retten til Copydan vederlag i henhold til ophavsretslovens § 13, § 17, stk. 4, § 30 a, § 35 og § 50, stk. 2.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×