fbpx

FAF’s Bestyrelse 2024

FAF’s bestyrelse består i denne periode af 7 medlemmer, herunder et delt forpersonskab bestående af 3 af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift under ansvar over for generalforsamlingen og mødes en gang om måneden.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog forskudt, så halvdelen er på valg hvert andet år. I lige år vælges der 4 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige år vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved første direkte valg til bestyrelsen anses de kandidater som har fået 5., 6., 7., 8. og 9. flest stemmer, som værende valgt for et år. Suppleanter vælges hvert år.

FAF’s bestyrelse anno 2024 blev valgt på generalforsamlingen den 28. november 2023 og konstituerede sig i januar 2024.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Kunne du tænke dig at deltage i bestyrelsens arbejde i år 2025, så send en mail til faf@filmtv.dk


Forperson:
Roar Skau Olsen
Tonemester

Jeg vil arbejde for at sikre tidssvarende løn, arbejdsvilkår og rettigheder, så alle der arbejder i film- og tv-branchen kan leve et godt og langt liv som aktiv freelancer. Et stærkt og engageret FAF er vores eneste mulighed for at finde gode varige løsninger på disse udfordringer. Jeg vil samarbejde indad til og udad til.

 

Forperson:
Kristine Maj de Neergaard
Production Designer

Jeg vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø i hele branchen og i høj grad for Art department. Der skal være klare retningslinjer og et forbedret samarbejde mellem afdelingerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forperson:
Pernille Nydal
Production Designer

Vores arbejdsvilkår og miljø skal være bedre. Det kræver, at vi står sammen og det kræver noget af os alle sammen at forbedre det. Jeg vil gerne gøre hvad jeg kan.


Bestyrelsen:
Louise de Mylius
TV Line Producer

Jeg har produceret TV i over 30 år, og jeg elsker mit fag og vores branche på godt og ondt. Men vi trænger til et øget fokus på, at alle i branchen trives og har gode arbejdsvilkår. En ny yngre generation er på vej ind i branchen og vi skal bane vejen for ordentlige rammer til dem. Alt for mange går ned med stress – sådan skal det ikke være.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Henrik Lobedanz
Fotograf

Jeg vil gerne være med til at forbedre forholdene på TV-området.

 

Bestyrelse:
Mette Meinicke
Kostumier

Jeg har arbejdet som kostumier siden 2001 og har tidligere været medlem af bestyrelsen i FAF. Nu hvor mine børn er lidt større, er jeg endnu engang klar! Jeg vil arbejde for bedre (og flere) overenskomster, at få flere medlemmer ind i FAF, samt mere efteruddannelse og flere relevante kurser.

 

Bestyrelse:
Christina Desirée Jensen
Scripter

Jeg vil arbejde for bedre vilkår i en tid, hvor vi arbejder hurtigere og hurtigere, og arbejdspresset på den enkelte filmarbejder stiger – noget jeg selv tydeligt mærker til i min afdeling. Derudover vil jeg gerne sikre gode og lige vilkår for de mange filmarbejdere, der – som jeg selv – er bosat i “provinsen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Hannah Zwennes

Tonemester

Jeg vil gerne forstå vores branche bedre, både de interne og eksterne kræfter, der har en betydning for, hvordan vores fremtid ser ud. Derudover vil jeg gerne styrke fællesskabet mellem tonerne, så vi ser hinanden som kollegaer frem for konkurrenter. Dem som kender mig, kender til mit engagement for denne slags arbejde, og jeg er endnu ikke for træt til at yde en indsats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse:
Adam Ullström
B-foto

Jeg vil gerne lære noget mere om branchen og være med til at præge de fremtidige forhold for særligt den selvlærte YouTube generation.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×