FAF’s Bestyrelse 2023

(Fra venstre mod højre: Johannes Rose, Christina Desirée Jensen, Allan Legarth, Mette Meinicke, Kenneth Sand, Anders Knudsen, Michael Tøt Kromand, Louise de Mylius, Kristine Maj de Neergaard, Roar Skau Olsen)

 

FAF’s bestyrelse består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, samt et delt forpersonskab bestående af 3 af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift under ansvar over for generalforsamlingen og mødes en gang om måneden.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog forskudt, så halvdelen er på valg hvert andet år. I lige år vælges der 4 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige år vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved første direkte valg til bestyrelsen anses de kandidater som har fået 5., 6., 7., 8. og 9. flest stemmer, som værende valgt for et år. Suppleanter vælges hvert år.

FAF’s bestyrelse anno 2023 blev valgt på generalforsamlingen den 24. november 2022 og konstituerede sig den 10. januar 2023.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Kunne du tænke dig at deltage i det spændende bestyrelsesarbejde i år 2024, så send en mail til faf@filmtv.dk


 

Forperson:
Kristine Maj de Neergaard
Production Designer

Jeg vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø i hele branchen og i høj grad for Art department. Der skal være klare retningslinjer og et forbedret samarbejde mellem afdelingerne.

 

Forperson:
Roar Skau Olsen
Tonemester

Jeg vil arbejde for at sikre tidssvarende løn, arbejdsvilkår og rettigheder, så alle der arbejder i film- og tv-branchen kan leve et godt og langt liv som aktiv freelancer. Et stærkt og engageret FAF er vores eneste mulighed for at finde gode varige løsninger på disse udfordringer. Jeg vil samarbejde indad til og udad til.


 

Bestyrelse:
Anders Knudsen
Belyser

Jeg har arbejdet med lys i filmbranchen i 6 år. Jeg er altid på set, så jeg ser det som en styrke, at jeg ser, hvad der foregår på set og kan tage det med til bestyrelsen.

 

Bestyrelse:
Fie Ørnsø
Line producer/ produktionsleder indenfor animation/post

Har siden 2001 været vidt omkring i div. produktions- og post-roller på kødfilm, animationsfilm og tv-serier, vfx, cgi, reklame og kortfilm. Markedsføringsøkonom m. speciale i Filmbranchen 2005-2007. Super16 #6: 2009-2012. Valgt til repræsentantskabet i 2013 for post og animation, som suppleant i bestyrelsen fra 2014, valgt ind i 2015 og som næstformand fra januar 2017.

 

Bestyrelse:
Johannes Rose
Tonemester

Som en del af bestyrelsen vil jeg gøre mit bedste for at fremme FAF’s rolle og betydning i vores branche. En organisation som FAF, der repræsenterer de danske filmarbejdere, bør have mere indvirkning og gå forrest, når det handler om, hvad vi medlemmer ønsker af branchen.

 

Bestyrelse:
Kenneth Sand
TV-fotograf

Jeg vil arbejde for, at FAF er mere synlig i mediebilledet, på locations og i selskaberne. Kulturarbejdere skal have ordentlige arbejdsforhold.

 

Bestyrelse:
Louise de Mylius
TV Line Producer

Jeg har produceret TV i over 30 år, og jeg elsker mit fag og vores branche på godt og ondt. Men vi trænger til et øget fokus på, at alle i branchen trives og har gode arbejdsvilkår. En ny yngre generation er på vej ind i branchen og vi skal bane vejen for ordentlige rammer til dem. Alt for mange går ned med stress – sådan skal det ikke være.

 

Bestyrelse:
Mette Meinicke
Kostumier

Jeg har arbejdet som kostumier siden 2001 og har tidligere været medlem af bestyrelsen i FAF. Nu hvor mine børn er lidt større, er jeg endnu engang klar! Jeg vil arbejde for bedre (og flere) overenskomster, at få flere medlemmer ind i FAF, samt mere efteruddannelse og flere relevante kurser.

 

Bestyrelse:
Michael Tøt Kromand
Keygrip

Jeg har været i branchen i over 25 år og har efterhånden prøvet det meste. Men alligevel er vi nu i en tid, hvor vi prøver ting for første gang, og som jeg ser det, bliver vi nødt til at stå sammen, så folk ikke går ned med stress, men kan blive i branchen.


 

Suppleant:
Allan Legarth
D.I.T (Digital Imaging Technician)

Jeg mener, at FAF skal gøre sig mere relevant og interessant – specielt for yngre filmarbejdere. FAF skal være til stede… og en anelse mere aggressive i deres tilgang 😉 FAF skal være meget mere inde over sikkerhed og håndhæve den!

 

Suppleant:
Christina Desirée Jensen
Scripter

Jeg vil arbejde for bedre vilkår i en tid, hvor vi arbejder hurtigere og hurtigere, og arbejdspresset på den enkelte filmarbejder stiger – noget jeg selv tydeligt mærker til i min afdeling. Derudover vil jeg gerne sikre gode og lige vilkår for de mange filmarbejdere, der – som jeg selv – er bosat i “provinsen”.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×