fbpx

Arbejdsmiljø

Holdmøde, talsperson og arbejdsmiljørepræsentant

Holdmøder skal så vidt muligt afholdes senest 2 uger inden optagelsesstart. På holdmødet vil producenten gennemgå produktionsplanen og i den forbindelse
oplyse om forventede optagelser uden for normal arbejdstid (herunder forskudt arbejdstid og forskudt særtid, location, transport mv.).

Der vælges en talsperson og en arbejdsmiljørepræsentant på holdmødet, og de modtager et honorar på 500 kr. hver pr. uge.

Ansættelseskontrakterne skal være underskrevet senest på holdmødet.


Talsperson

At være talsperson er et tillidshverv. Talspersonen har dermed en vigtig rolle og forskellige opgaver på fiktionsproduktioner. Helt centralt skal talspersonen bidrage til god ro og orden på produktionen. Det er holdet, der vælger talspersonen og dermed giver fuldmagt til, at talspersonen repræsenterer holdet over for producenten og varetager holdets interesser, herunder ved evt. afskedigelser.

Talspersonen varetager holdets samlede interesser og dermed kan der kun indgås aftaler, som hele holdet samlet set kan støtte op om. Eksempelvis ved varsling og afspadsering af overarbejde, indkvartering (udstationering), ændring af produktionstider til forskudt særtid mv.

Talspersonen er samtidig kontaktperson for den enkelte medarbejder på holdet i tilfælde af behov for en ”neutral” person, der kan italesætte problemstillinger over for produktionen.

Talspersoner kan med fordel benytte Talspersonhåndbogen som redskab til at forstå og navigere i rettigheder og begrænsninger i Fiktionsoverenskomsten.


Arbejdsmiljørepræsentant

På enhver produktion med 10 ansatte eller flere, oprettes en sikkerhedsorganisation med både en arbejdsmiljøleder (repræsenterer producenten) og en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af holdet).

Hvis du er blevet valgt som arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant på settet, så husk, at det er producenten, der har ansvaret for arbejdsmiljøet og som skal betale for arbejdsmiljøuddannelsen.

Hvis der opstår en ulykke, er det producenten, der skal anmelde sagen til Arbejdstilsynet, så ulykken bliver registreret og den tilskadekomne kan få en eventuel erstatning.

For at forebygge ulykker, eller undgå at en ulykke sker igen, så følges vejledningen i ulykkesanalyseskemaet.

Hvis der er tale om nærved hændelser/ulykker, er det også vigtigt, at der udfyldes et undersøgelsesskema til nærved hændelser, som afleveres til arbejdsmiljølederen eller arbejdsmiljørepræsentanten, da sådanne hændelser skal registreres internt i virksomheden.

Vi opfordrer også til, at der sendes en kopi af undersøgelsesskemaet til FAF på faf@filmtv.dk, da vi har fokus på film- og TV-arbejderes sikkerhed, og derfor har behov for at blive informeret om hændelserne.

Vi anbefaler derudover, at sikkerhedsvejledningen læses grundigt igennem, før optagelserne går i gang.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×