Arbejdsmiljø

På hver produktion, med 10 ansatte eller flere, oprettes en sikkerhedsorganisation, med både en arbejdsmiljøleder (repræsenterer producenten) og en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af holdet).

Hvis du er blevet valgt som  arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant på settet, så husk at det er producenten der har ansvaret for arbejdsmiljøet, og som skal betale for arbejdsmiljøuddannelsen.

Hvis der opstår en ulykke er det producenten der skal anmelde sagen til Arbejdstilsynet, så ulykken bliver registreret og den tilskadekommende kan få en eventuel erstatning.

For at forebygge ulykker, eller undgå at en ulykke sker igen, så følges vejledningen i ulykkesanalyseskemaet.

Hvis der er tale om nærved hændelser/ulykker er det også vigtigt, at der udfyldes et undersøgelsesskema til nærved hændelser, som afleveres til arbejdsmiljølederen eller arbejdsmiljørepræsentanten, da sådanne hændelser skal registreres internt i virksomheden.

Vi opfordrer også til, at der sendes en kopi af undersøgelsesskemaet til FAF, da vi har fokus på film- og TV arbejderes sikkerhed, og derfor har behov for at blive informeret om hændelserne.

Vi anbefaler derudover, at sikkerhedsvejledningen læses grundigt igennem før optagelserne går i gang.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×