Arbejdsmiljø

På enhver produktion med 10 ansatte eller flere, oprettes en sikkerhedsorganisation med både en arbejdsmiljøleder (repræsenterer producenten) og en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af holdet).

Hvis du er blevet valgt som arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant på settet, så husk, at det er producenten, der har ansvaret for arbejdsmiljøet og som skal betale for arbejdsmiljøuddannelsen.

Hvis der opstår en ulykke, er det producenten, der skal anmelde sagen til Arbejdstilsynet, så ulykken bliver registreret og den tilskadekomne kan få en eventuel erstatning.

For at forebygge ulykker, eller undgå at en ulykke sker igen, så følges vejledningen i ulykkesanalyseskemaet.

Hvis der er tale om nærved hændelser/ulykker, er det også vigtigt, at der udfyldes et undersøgelsesskema til nærved hændelser, som afleveres til arbejdsmiljølederen eller arbejdsmiljørepræsentanten, da sådanne hændelser skal registreres internt i virksomheden.

Vi opfordrer også til, at der sendes en kopi af undersøgelsesskemaet til FAF på faf@filmtv.dk, da vi har fokus på film- og TV-arbejderes sikkerhed, og derfor har behov for at blive informeret om hændelserne.

Vi anbefaler derudover, at sikkerhedsvejledningen læses grundigt igennem, før optagelserne går i gang.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×