fbpx

Kreditering

En ret man ikke kan overdrage eller give afkald på, er retten til at blive navngivet. Efter loven skal ophavsmanden navngives på såvel eksemplarer af værket (DVD´er, CD´er , fotografier m.v.) som når værket gøres tilgængeligt for almenheden (på tv, i radioen m.v.).

Krediteringskravet har stor betydning for ophavsmanden – ideelt og økonomisk. Selvom det er et krav i loven, at der skal navngives kan det være en god ide at få kravet præciseret i overdragelsesaftalen. For værker med mange ophavsmænd som eksempelvis filmværker kan producenterne fristes til at udelade de ”mindre” rettighedshavere – hvis kreditering ikke udtrykkeligt er aftalt.

For at der kan udbetales sekundære rettighedsmidler via Copy-Dan til hver enkelt ophavsmand, er det en forudsætning, man er registreret som rettighedshaver – og den registrering sker via krediteringen på de pågældende udsendelser.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×