Overenskomster

Overenskomster
Vælg den relevante overenskomst nedenfor:

Find de aktuelle minimumslønninger  til overenskomsterne her.

Spillefilmsoverenskomst FAF-ProF - udløbet 31.1.2016

Organisationsaftale for lærere ved Den Danske Filmskole

Hensigtserklæring 2 vedr. reklamefilm - ej vedtaget

FAF og Nordisk Film Post Production a/s

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×