fbpx

Rettighedsmidler

Sekundære rettigheder – Copy-Dan

Som medlem af FAF kan du få udbetalt individuelle rettighedsmidler, hvis du har dine rettigheder i behold. Er du ikke medlem af en forening der administrerer ophavsretsmidler, kan du også få dem udbetalt fra FAF, hvis du kan dokumentere det.

Ikke-medlemmer der anmoder om udbetaling af rettigheder via FAF, betaler et administrationsgebyr på 1.000 kr. pr. udbetaling.

Med afsæt i tv-udsendelsernes krediteringer udbetaler FAF de indkomne vederlag fra Copy-Dan individuelt til følgende rettighedsgrupper: fotografer, instruktører, klippere og scenografer.

Klippergruppen har tidligere besluttet, at der kun udbetales for spillefilm, drama, kortfilm og dokumentarfilm hvad angår klipperfaggruppen.

Copy-Dan er et af Kulturministeriet godkendt forvaltningsselskab, som på vegne af alle rettighedsgrupper – de egentlige ophavsmænd (såsom manuskriptforfattere og fotografer), de udøvende kunstnere (såsom musikere og skuespillere) og producenter (såsom bogforlæggere og filmproducenter) – varetager forskellige sekundære ophavsrettigheder.

Copy-Dan består af forskellige foreninger. FAF er på vegne af sine rettighedshavere medlem af foreningerne AVU-Kopier, Verdens TV, KulturPlus og Billedkunst.

Hvor der er tale om forhandling med brugerne, indgår FAF med de øvrige rettighedsorganisationer i forhandlinger om aftaler og tariffer. Hvor der er tale om deling af midler grupperne imellem, forhandler FAF på vegne af sine medlemmer.

Læs mere om Copy-Dan på www.copydan.dk

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×