Rettighedsmidler

Sekundære rettigheder – Copy-Dan

Hvis du er medlem af FAF, har du mulighed for at få udbetalt individuelle rettighedsmidler.

Med afsæt i tv-udsendelsernes krediteringer udbetaler FAF de indkomne vederlag fra CopyDan individuelt til følgende rettighedsgrupper: fotografer, instruktører, klippere og scenografer.

Klippergruppen har tidligere besluttet, at der kun udbetales for spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm vedr. klippere.

Copy-Dan er et af Kulturministeriet godkendt forvaltningsselskab, som på vegne af alle rettighedsgrupper: de egentlige ophavsmænd (som manuskriptforfattere og fotografer) de udøvende kunstnere (som musikere og skuespillere) og producenter (som bogforlæggere og filmproducenter) varetager forskellige sekundære ophavsrettigheder.

Copy-Dan består af forskellige foreninger. FAF er på vegne af sine rettighedshavere medlem af foreningerne AVU-Kopier, Verdens TV, KulturPlus og Billedkunst.

Hvor der er tale om forhandling med brugerne, indgår FAF med de øvrige rettighedsorganisationer i forhandlinger om aftaler og tariffer. Hvor der er tale om deling af midler grupperne imellem forhandler FAF på vegne af sine medlemmer.

Læs mere om Copy-Dan på www.copydan.dk

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×