Kontingent

Kontigent-2015

 

Tro-og-love-erklæring-barsel-nedsat-kontingent (3)

 

 

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis i februar, maj, august og november.


Indslusning:

Nedsat kontingent for A-medlemskab. ½ kontingent første år. I Forbindelse med den første ansættelse i branchen, eller efter endt uddannelse fra en af foreningen anerkendt skole.

 

Dit kontingent er fradragsberettiget

FAF er en faglig organisation, der varetager medlemmernes faglige og økonomiske interesser, og derfor er kontingentet fradragsberettiget. Der kan trækkes op til kr. 6000,- fra om året. FAF indsender alle relevante oplysninger til SKAT ved året udgang. Det indberettede beløb er anført på 1. kvartals kontingent-opkrævning.

 

Barselsorlov.

Medlemmer på barsel kan i orlovsperioden ansøge om reduktion af deres kontingent. Kontingentet kan nedsættes til kr. 427 i kvartalet – uden at det får konsekvenser for medlemsrettighederne.

Udfyld, underskriv og send os tro og love erklæringen, som du kan finde via dette på link: klik her.

 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×