fbpx

Arbejdsskader

FAF hjælper, hvis du kommer til skade på arbejdet.

Er du i tvivl om dit uheld er en arbejdsskade, så ring til FAF.

Når du som ansat bliver ramt af en arbejdsskade, er der mulighed for at få erstatning. Erstatningen kan være til dækning af udgifter til behandling, genoptræning eller hjælpemidler, eller det kan være erstatning for varige mén eller tab af erhvervsevne.

Arbejdsskader er bl.a.

* ulykkestilfælde
* kortvarige, skadelige påvirkninger (kortvarig, uvant og særligt belastende arbejde)
* pludselige løfteskader
* erhvervssygdomme

Alle arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsgiveren skal sørge for anmeldelsen. Det er imidlertid ikke sikkert, at der ydes erstatning, blot fordi skaden er anmeldt.

Behandlingen af sager om arbejdsskader er typisk langvarig og ofte meget kompliceret.

Rammes man af en arbejdsskade, bør man straks kontakte FAF og arbejdsmiljørepræsentanten. Du kan anvende dette skema, som udfyldes med oplysninger om skaden.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×