fbpx

Arbejde i Sverige

Dansk løn ved freelance-arbejde i Sverige

Lønnen i Sverige er lavere end i Danmark. Det betyder desværre, at det som udgangspunkt ofte er en dårlig forretning for FAF’ere at arbejde i Sverige.

Der er – som i Danmark – intet i vejen for at forhandle en højere løn end den, der fremgår af den svenske overenskomst. Man kan forsøge at forlange dansk løn.

For arbejdsgiveren er problemet, at de sociale omkostninger, der er forbundet med at have ansatte, er næsten dobbelt så høje i Sverige. Disse skal arbejdsgiveren selv afholde.

Hvis man midlertidigt er ansat på freelance-vilkår, kan arbejdsgiveren ansøge om at ansætte freelanceren efter dansk lovgivning – og altså betale feriepenge efter dansk lov og pension efter dansk overenskomst.

Fordelen for arbejdsgiveren er med andre ord besparelsen i forhold til sociale omkostninger. Derfor bliver der budgetmæssigt mere plads til dansk løn. Fordelen for freelanceren er, at man får feriepenge på Ferie-Konto i Danmark i stedet for på den svenske ordning.

Det er i øvrigt en god idé at ringe og få vejledning til udfyldelse af blanketten, især hvis man er almindelig lønmodtager og ikke selvstændig (momsregistreret). Find mere information på www.borger.dk

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×