Udmeldelse af foreningen

Såfremt du ønsker at udmelde dig af FAF, beder vi dig udfylde nedenstående formular.

Vi gør opmærksom på reglen for udmeldelse iflg. foreningens vedtægter:

Ҥ 7. UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Stk. 1. Udmeldelse for samtlige medlemskategorier skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.”

Dvs. at en udmeldelse tidligst kan træde i kraft ved udgangen af det indeværende kvartal.

Udmeldelse

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×