Individuelle fordelinger

FAF udbetaler individuelle rettighedsmidler til fotografer, klippere og instruktører.

Fotografer, klippere og instruktører får sendt stamblade og selvangivelse via link, en gang om året. Klippergruppen har tidligere besluttet, at der kun udbetales for spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm vedr. klippere.

FAF får data udarbejdet af registreringssystemet Eagel Eyes på grundlag af tv-stationernes krediteringer. Den enkelte får opgørelser over, hvilke udsendelser han/hun er krediteret for.

Selvangivelsen skal udfyldes med eventuelle rettelser til stambladene, personlige oplysninger samt konto oplysninger. Selvangivelsen sendes retur til FAFs sekretariat og bliver vurderet af et udvalg valgt for hver rettighedsgruppe. På grundlag af hver gruppes fordelingsarbejde udsendes den individuelle afregning til den enkelte rettighedshaver.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×