fbpx

Scenografernes Rettighedsfond

STYRELSEN FOR SCENOGRAFERNES RETTIGHEDS FOND

Styrelsen for Scenografernes Rettigheds fond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af DS.

Hvem kan søge? Scenografer som er rettighedshavere kan søge forvaltningen. Alle ansøgninger bliver anonymiseret overfor styrelsens medlemmer. Ved behandlingen af ansøgningerne ved styrelsens medlemmer altså ikke, hvem ansøgerne er. Kun i særlige tilfælde kan man forvente at modtage støtte i 2 på hinanden følgende år.

Hvem kan søge? Scenografer som er rettighedshavere kan søge forvaltningen. Alle ansøgninger bliver anonymiseret overfor styrelsens medlemmer. Ved behandlingen af ansøgningerne ved styrelsens medlemmer altså ikke, hvem ansøgerne er. Kun i særlige tilfælde kan man forvente at modtage støtte i 2 på hinanden følgende år.

Hvordan søger jeg? Download ansøgnings skemaet nedenunder. Ansøgningen bliver anonymiseret – dvs. dit navn bliver slettet alle steder, før den videresendes til udvalget.

Klik her for at åbne  Ansoegningsskema 2021

Vejledning:

Hvem kan søge: Scenografer og kostumedesignere som er rettighedshavere kan søge forvaltningen. Alle ansøgninger bliver anonymiseret overfor styrelsens medlemmer. Ved behandlingen af ansøgningerne ved styrelsens medlemmer altså ikke, hvem ansøgerne er.

Hvor kommer pengene fra: Beløbet der er til fordeling, hidrører fra forældede CopyDan midler.

Hvornår kan man søge: Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. september.

Der kan dog løbende søges om tilskud til kurser op til 10.000 kr.

Hvordan kan man søge: Ansøgningsskema skal altid anvendes. Bilagene til ansøgningen må HØJST fylde 5 sider alt inklusiv. Ansøgninger der ikke opfylder disse krav vil ikke blive behandlet.

Hvad kan man søge til: Forvaltningens formål: Der ydes økonomisk støtte til efteruddannelses-, forsknings-, studierejse og andre tiltag, der styrker synligheden og omtale af scenografernes arbejde og virke, samt til generelle aktiviteter, som kan styrke medlemmernes ophavsrettigheder nationalt- og internationalt. Det er styrelsens holdning, at der ikke ydes nogen form for produktions støtte, ligesom der ikke gives støtte til diæter.

Det forventes, at der efterfølgende laves en mindre afrapportering, der lægges op på DS’ hjemmeside.

Hvad sker der med pengene: Skat: Som hovedregel er de bevilgede beløb skattepligtige. Dog er de fleste studierejselegater ikke skattepligtige.
Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Charlotte Eeg på sekretariatet: tlf. 33 14 33 55, hverdage 10-15 eller på mail: ds@scenograf.dk

Send ansøgningen til:
DS – Danske Scenografer Kongens Nytorv 21B, baghuset, 3. sal. 1050 Kbh. K

Eller på mail: ce@scenograf.dk

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×