FAF Puljen

FAF-puljen har til formål at støtte FAF´s medlemmer med at videreudvikle deres faglige færdigheder, så de er kvalificeret til det nuværende og fremtidige arbejdsmarked.

For at opnå støtte kræves der en medlemsanciennitet på minimum 1 år. Der kan bevilges op til 5.000 kr.  for A medlemmer samt op til 2.500 kr. for elever pr. år. Det er primært FAF medlemmer som ikke er rettighedshavere, der kan søge puljen. Kun i tilfælde af, at et medlem har fået afslag fra sin rettighedspulje, vil en ansøgning kunne behandles i FAF-puljen.

Ansøgninger som kan komme i betragtning til midler fra FAF puljen skal vedrøre efteruddannelseskurser (dog ikke ikke transport eller ophold). Bevillingen udbetales på grundlag af dokumentation for kurset og gennemførelsen af kurset skal dokumenteres ved afrapportering i form af et opslag på FAFs Facebook-side.

 

FAF puljen

 

Ansøgninger behandles af en forvaltningsgruppe, som er udpeget af bestyrelsen. Forvaltningsgruppen består pt. af medlemmer fra flg. faggrupper: Produktion, Sminke/Kostume, Lys/Grip og Elever.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×