fbpx

3 grunde til, at en ny overenskomst også er i producenternes interesse

Lige nu forhandler Producentforeningen og FAF om betingelserne for en ny overenskomst på fiktionsområdet. En ny overenskomst er påkrævet og vil sikre tryghed om de danske produktioner, hvilket også er i producenternes interesse.


Og det er der tre grunde til. En ny overenskomst må og skal:

  1. Modvirke nedslidning i branchen
  2. Fastholde Danmark som et attraktivt sted at producere
  3. Sikre effektivitet på de danske produktioner

Sikre effektivitet på de danske produktioner

I FAF mener vi ikke, at Producentforeningen har været imødekommende over for vores forventninger til en overenskomst. Derfor gjorde vi før jul to ting: 1. Vi bad Forligsinstitutionen om at pålægge Producentforeningen (og os) at deltage konstruktivt i forhandlingerne og 2. Vi sikrede os, at vores medlemmer bakker op om, at vi går så langt, som det er påkrævet for at få de arbejdsvilkår og det arbejdsmiljø, vi alle er tjent med.

Siden da har vi forberedt, hvordan vi vil reagere, hvis Producentforeningen ikke udviser større interesse i forhandlingerne og velvilje i forhold til at forbedre arbejdsvilkår og miljø.

Om end vi altså er forberedt på, at det kan blive nødvendigt, vil vi nødig tage skrappe midler i brug. Det skyldes flere forhold: For det første skyldes det, at vi ved, at mange producenter er interesserede i at få styr på vilkårene – og dermed uforvarende er blevet indlejret i Producentforeningens lidet imødekommende kurs. For det andet skyldes det, at pauser og nedbrud på produktionerne hverken er i producenternes eller i FAF’s medlemmers interesse. Det er klart, at ingen – på den korte bane – vinder på, at danske fiktionsproduktioner bliver påvirket negativt – og da slet ikke, hvis arbejdet må sættes helt på pause.

Faktum er bare også, at vi som fagforeningen for alle dem, der står bag dansk fiktion, ikke kan leve med, at så mange af vores medlemmer har ondt i livet og karrieren. Det er vi stålsat på at gøre noget ved.

Og det er masser af producenter heldigvis også. Nu skal Producentforeningen bare overbevises.


Fastholde Danmark som attraktivt sted at producere

Dansk fiktion er verdenskendt og berømmet, hvilket medvirker til, at Danmark bliver set som et attraktivt sted at producere i. Dette billede af Danmark er allerede blevet påvirket negativt af historierne om de dårlige vilkår og kritisabelt arbejdsmiljø, men det vil selvfølgelig blive værre endnu, hvis der også opstår utryghed om, hvorvidt produktionerne overhovedet vil og kan forløbe som planlagt – om der overhovedet er professionelle, der står klar til at løfte arbejdet.

Det er én ting. Noget helt andet er, at tryghed og ordentlige vilkår også er i de udenlandske streamingtjenesters interesse. Som et resultat af flere #metoo-sager var Netflix blandt de første større virksomheder, der indførte en detaljeret politik på området med den hensigt at beskytte arbejderne på deres produktioner. Et ordentligt arbejdsmiljø ligger selvfølgelig også dem på sinde.

Skal Danmark fortsat være et attraktivt sted at placere sine produktioner, så kræver det, at de nuværende vilkår forbedres markant. Det er klart, at hver eneste dårlige historie og oplevelse påvirker negativt lysten til at placere sine produktioner i landet.


Nedslidning i branchen

Sidst men ikke mindst handler en ny overenskomst om at imødegå nedslidning. Det er gået de færrestes næse forbi, at nedslidning som følge af dårlige arbejdsvilkår og -miljø, er et reelt problem i branchen. I sommer tilsluttede mere end 600 af branchens professionelle sig et opråb om et kritisabelt arbejdsmiljø på mange danske produktioner. Foruden fortællinger om mobning og chikane lød det også, at arbejdspresset var blevet for højt og uforudsigeligheden for stor – og at det forplantede sig som stress, angst og depression.

Dette billede blev understreget, da vi i FAF gennemførte en kortlægning af arbejdsmiljøet sammen med vores medlemmer og branchen som helhed. Her var det en gennemgående fortælling, at arbejdsvilkårene var så ringe, at det var svært at få et privatliv med partnere, børn, venner og familie til at hænge sammen. At de uforudsigelige arbejdstider og generelt høje arbejdspres gjorde det svært at kunne lave aftaler i privatlivet – og endsige at overholde disse. Også i vores kortlægning lød mange fortællinger om stress, angst, depression var gennemgående – og flere fortalte, at de enten allerede havde forladt branchen eller overvejede det.

En ny overenskomst handler altså bl.a. om at modvirke nedslidning – og om at tiltrække og fastholde branchens professionelle. Den skal skabe forudsætninger for, at vi passer ordentligt på hinanden – fremfor det modsatte. At branchens professionelle føler stress, angst og depression er hårdt rent menneskeligt, men det er også dyrt for en produktion, når der ikke arbejdes effektivt. Og så er det et tab for hele branchen, når dygtige medarbejdere forlader den – på grund af for dårlige vilkår og miljø.

Der er mange gode grunde til, at ny overenskomst er i alles interesse. Og i bund og grund handler det om, at vi står sammen om at stå bag dansk fiktion.

Så vi også fremover vil bringe hæder og forretning til Danmark. Så vi også fremover kan række langt ud over, hvad vores størrelse berettiger til.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×