fbpx

4 grunde til, at fortrolighed og tillid er afgørende i enhver bestyrelse

4 grunde til, at fortrolighed og tillid er afgørende i enhver bestyrelse

 

En velfungerende bestyrelse er afgørende for enhver fagforening, og noget af det mest grundlæggende er fortrolighed og tillid mellem medlemmerne. Her er 4 grunde til, at det er afgørende at opretholde fortrolighed og arbejde tillidsfuldt i en bestyrelse, samt konsekvenserne af ikke at gøre det:

 

  1. Beskyttelse af medlemmernes privatliv: Bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til følsomme oplysninger om fagforeningens medlemmer. At opretholde fortrolighed beskytter medlemmernes privatliv og sikrer, at personlige oplysninger ikke falder i de forkerte hænder.

 

  1. Bevarelse af organisationens integritet: Fortrolighed sikrer, at fagforeningens beslutningsprocesser forbliver interne og beskyttede. Læk af informationer kan fx skade samarbejdsmuligheder med andre organisationer. Tillid mellem bestyrelsesmedlemmerne er afgørende for at sikre, at alle arbejder sammen mod fælles mål og ikke modarbejder hinanden.

 

  1. Fremme af åben og ærlig kommunikation: Tillid og fortrolighed giver bestyrelsesmedlemmer mulighed for at udveksle ideer og meninger frit, uden frygt for repressalier eller offentlig eksponering. Tillid og fortrolighed styrker bestyrelsens muligheder for at træffe informerede og velovervejede beslutninger.

 

  1. Fastholdelse og tiltrækning af talent: En velfungerende bestyrelse præget af samarbejde, intern fortrolighed og tillid kan nemmere tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medlemmer. Udfordringer med fortrolighed og tillid kan afholde potentielle bestyrelsesmedlemmer fra at engagere sig i organisationen.

 

For enhver bestyrelse er det således afgørende at sikre fortrolighed blandt bestyrelsens medlemmer . Dette kræver en løbende indsats, herunder klare retningslinjer for kommunikation, etablering af et miljø præget af åbenhed og respekt samt konsekvent opfølgning på eventuelle overtrædelser af fortrolighed og tillid.

 

Ikke mindst derfor udarbejder enhver ny bestyrelse som regel en forretningsorden, der i tillæg til foreningens vedtægter regulerer, hvordan ethvert bestyrelsesmedlem forventes at varetage det betroede hverv.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×