fbpx

FAF: Medlemsinfo 22. september

Indkaldelse til Generalforsamling – og faggruppemøder

Den årlige generalforsamlingen i FAF finder sted tirsdag den 28. november kl. 18.30 i FAFs lokaler på Kongens Nytorv. Og vi håber, at du vil være med til at sikre et stærkt fremmøde.

Du er også inviteret til at deltage i FAFs faggruppemøder, hvor du bl.a. vil blive informeret om FAFs arbejde i året, der er gået, samt er med til at opstille kandidater til bestyrelsen, der jo som bekendt skal vælges på generalforsamlingen.

Faggruppemøderne finder sted som følger:

  • Torsdag 12.10.2022 kl. 18:00: lineproducere, produktionsleder, øvrig produktion samt caster, instruktionsassistent og indspilningsleder
  • Tirsdag 24.10.2023 kl. 18:00: foto, lys, grip, stillfoto samt continuity og elever
  • Onsdag 25.10.2023 kl. 18:00: production design, regi, kostume og sminke
  • Torsdag 26.10.2023 kl. 18:00: instruktion & manuskript, klip, tone, animation & multimedie

Ønsker du at opstille?
Så er sidste frist for opstilling både til bestyrelsen og repræsentantskabet den 5. november 2023.

 

Voldgift truer forhandlinger om rettighedsmidlerne

Lige siden Danske Filmfotografer tilbage i 2020 opsagde fotografernes fordelingsaftale, så har uenighederne om fordelingen regeret. Årsagen er, at Danske Filmfotografer vil have fordoblet deres rettighedsmidler, hvilket vil gå direkte ud over medlemmerne i de tre andre fotografforeninger, navnlig Danmarks Journalistforbund, Dansk Metal og FAF.

Derfor finder vi, at Danske Filmfotografers krav er både urimeligt og usolidarisk. FAF har siden 2020 oplevet en stor tilgang af fotografmedlemmer. Og vi kan i FAF ikke acceptere, at disse medlemmer skal betale for, at Danske Filmfotografers medlemmer kan tilføres en fordobling af deres midler. Og det kan Danmarks Journalistforbund og Dansk Metal heller ikke.

Derfor er Danske Filmfotografer ikke kommet igennem med det usolidariske krav om en fordobling. Og det har nu fået dem til at meddele Danmarks Journalistforbund, Dansk Metal og FAF, at de ønsker at føre en sag ved en voldgift.

Det er vi ærgerlige over, fordi der ikke vil blive udbetalt rettighedsmidler fra Copydan, så længe en eventuel voldgift afventer sin afgørelse. Dermed vil Danske Filmfotografer med en eventuel voldgift reelt set tage hele fotobranchen til gidsler, og det er problematisk.

Men på trods af, at vi i FAF hele vejen igennem har håbet på en løsning af forhandlingsvejen, mener vi, at det er på høje tid, at sagaen om rettighedsmidlerne finder sin afslutning. Og selvfølgelig mener vi – med tanke på den store fremgang af fotografmedlemmer – at vi står stærkt.

Positive toner fra kulturministeren

FAF var til møde med kulturminister Jakob Engel-Schmidt for bl.a. at drøfte fremtiden for dansk film – herunder Filmaftalen 2024. Og det var givtigt, fordi det er tydeligt, at kulturministeren har ambitioner for kulturområdet.

Til mødet understregede FAF behovet for, at dansk film modtager flere penge, og at Kulturbidraget hurtigst muligt gennemføres. Der skal også afsættes penge til transport og indkvartering for filmfolk – og det ikke bare for københavnere, der arbejder i provinsen, men også den anden vej rundt.

FAF fortalte ligeledes om, hvordan filmprofessionelle oplever både at blive trykket på løn og vilkår. Og derfor også, at det er et stort behov, at enhver udvikling af branchen sker under ordnede forhold. Vi mener fortsat, at det skal pålægges alle, der modtager offentlig filmstøtte, at efterleve overenskomster og/eller aftaler omkring ordentlige arbejdsvilkår. Og at efterlevelsen bliver kontrolleret af et uvildigt organ.

FAF og ministeren drøftede desuden, at prioriteringen af børne- og ungeområdet er helt afgørende i forhold til at sikre en fortsat interesse for filmkulturen i Danmark. FAF ønsker, at filmsproget og den stolte, danske kulturarv står centralt i biograferne og dermed også hos de fremtidige generationer af voksne danskere.

Også derfor er FAF enig i Jakob Engel-Schmidts ønske om at lave en grunduddannelse til filmproduktion, som skal være med til at ændre kulturen i branchen. FAF støtter fuldtonet op om kulturministerens ønske om, at den milliard kroner, der er afsat til erhvervsuddannelser, bliver spredt ud til netop en sådan grunduddannelse.

FAF ser meget positivt på samarbejdet med den nye minister.

 

Reklamefilmsoverenskomst – tak for input

I begyndelsen af september modtog vi input til FAFs endelige udspil til en Reklamefilmsoverenskomst med Producentforeningen. De fremmødtes input betød bl.a., at vi har indskrevet et krav om, at hvis reklamefilmsoverenskomsten indeholder rabatordninger på løn, så skal det modsvares af korte arbejdsdage, så work-life-balancen bliver forbedret.

Det næste forhandlingsmøde finder sted i begyndelsen af oktober, og FAF håber på et snarligt gennembrud i forhandlingerne. Efter at have forhandlet så længe, så er det på tide at få lukket en aftale.

Du vil selvfølgelig blive opdateret så snart, der er nyt.

 

Konference: Fremtidens kompetencer i film- og tv-branchen

Kunstig intelligens, diversitet og organisering i branchen. Det er de emner, som der stilles skarpt på ved en konferencen den 7. november 2023. Og du er inviteret sammen med alle andre i branchen.

Deltagelse kræver tilmelding, og der er krav om, at du bruger dit CVR-nummer eller dit ansættelsessteds CVR-nummer.

Læs her mere om konferencen, der gennemføres af Vision Denmark og støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×