fbpx

FAF: Medlemsinfo 30. december

FAF´s medlemmer stemmer ja til Reklamefilmsoverenskomsten

Efter 1½ års forhandlinger har FAF´s medlemmer endelig fået mulighed for at tage stilling til resultatet – og det blev et klart flertal, der sagde ja til Reklamefilmsoverenskomsten.

72 procent stemte ja og 25 procent stemte nej, mens 3 procent valgte at stemme blankt. Producentforeningens medlemmer har tidligere i december 2023 sagt ja til overenskomstaftalen, hvormed Reklamefilmsoverenskomsten træder i kraft fra den 1. januar 2024.

Det skal endnu engang lyde en stor tak til alle dem, som har bidraget til forhandlingsresultatet, uanset om de har siddet med ved forhandlingsbordet, svaret på FAF´s medlemsundersøgelser, kommet med gode råd eller støttet op om forhandlingerne på anden vis. Gennem vores fællesskab kan vi meget mere, end vi kan som enkeltindivider.

Den vedtagne Reklamefilmsoverenskomst er en milepæl i arbejdet for ordnede forhold på reklamefilmsområdet. Men vi hviler ikke på laurbærene her.

For allerede i januar afholder FAF det næste møde med Producentforeningen, hvor vi skal drøfte en standardkontrakt. Målet med denne kontrakt er, at den skal anvendes ved alle ansættelser. Derudover vil FAF arbejde for, at dækningsområdet for Reklamefilmsoverenskomsten udvides, så også produktionsafdelingen omfattes af overenskomsten.

Her kan du finde den nye overenskomst, og her kan du finde minimumslønningerne for 2024. Disse lønninger kan du fra den 1. janaur 2024 bruge som et minimumsgrundlag for din egen forhandling af dit lønniveau.

 

FAF´s og hele branchens kamp for produktionsrabatter intensiveres i 2024

Film og animationsbranchen har akut brug for udenlandske investeringer, så alle kan komme ud af krisen. Derfor forstærker FAF i 2024 sin indsats i samarbejdet med de andre lønmodtagerorganisationer og Producentforeningen om, at udenlandske producenter kan få en produktionsrabat, hvis de lægger deres optagelser i Danmark.

Indenfor EU er det i dag kun Danmark og Luxemburg, der ikke giver rabatter – så det er på tide, at Danmark får de samme konkurrencevilkår som de øvrige europæiske lande. Ellers bliver det umuligt at øge den danske produktionsvolumen, så der kan sikres arbejde til alle i branchen.

Du vil høre mere om branchens fælles kamp for produktionsrabatter i 2024.

 

Branchekrisen og konkurser

Branchens krise i 2023 er ikke bare blevet tydelig for dem, der står uden arbejde, men også for politikere og den danske befolkning. Det blev tydeligt for alle med konkursen af Deluca Film, der var i gang med Hvide Sande II til TV2. Den efterfølgende konkurs af Copenhagen Bombay vakte også opmærksomhed hos politikerne på Christiansborg, fordi den er et hårdt slag for hele animationsbranchen, hvor Copenhagen Bombay har været en grundsten.

FAF har sendt næsten 100 anmodninger til Lønmodtagernes Garantifond (LG) om udbetaling af lønkompensation til FAF´s medlemmer, der er berørt af disse 2 konkurser. Nogle har allerede fået udbetalt deres tilgodehavende, mens langt de fleste først får udbetalt deres tilgodehavende i 2024.

FAF har også sikret mange andre medlemmer – lønmodtagere såvel som soloselvstændige – deres manglende betalinger i 2024. Det betyder, at det samlede beløb medlemmerne har modtaget via FAF´s indsats i 2023 er et godt stykke over 5 mio. kr.

FAF har i 2023 yderligere fremsendt en kursbegæring af produktionen Prima Ballerina, som nu er under behandling i Sø- og Handelsretten. Sagen forventes færdigbehandlet i januar 2024.

FAF´s håndtering af større konkurser har kun været muligt gennem et godt samarbejde med de berørte medlemmer og de konkursramte virksomheder.

Sekretariatet har også måtte yde en ekstraordinær indsats og takker for den store forståelse fra medlemmerne, som har måttet vente på deres lønudbetalinger fra LG indtil deres sag færdigbehandles.

FAF vil orientere løbende om udviklingen i konkurssagerne.

 

Husk at sikre, at dine arbejdstimer er rigtigt indrapporteret til a-kassen

I en tid, hvor der er mere brug for a-kassen end normalt, er det vigtigt, at arbejdsgiverne har indrapporteret alle dine arbejdstimer korrekt, så du bevarer retten til dagpenge længst mulig tid og opnår den højest mulige sats.

FAF oplever gennem medlemshenvendelser, at specielt freelancere ikke altid får registreret alle deres timer når arbejdsgiverne indrapporterer dem. Så hvis du er i tvivl, om du har fået registreret alle dine arbejdstimer, så tjek dine lønsedler og se om også dine overarbejdstimer er meddelt til a-kassen. Den korrekte indrapportering af timetallet er også vigtig for dem, som ønsker at blive godkendt til at modtage efterløn.

 

Voldgift om fotografernes rettighedsmidler

DFF valgte i 2020 at opsige fotografernes fordelingsaftale for rettighedsmidlerne. I 2023 var der blevet forhandlet i 3 år om en ny fordeling, uden noget resultat. DFF valgte derfor at tage en voldgift, som er en ikke-retslig instans, som afsiger en kendelse, der ikke kan ankes. Derfor er de rettighedsmidler, der skulle have været udbetalt til fotograferne for 2022, blevet tilbageholdt hos Copydan. Copydan er den rettighedsforening, der indsamler og videresender fotografernes midler til FAF, hvorfra de så udbetales til fotograferne.

Voldgift-processen er kun i sin begyndende fase, hvor der nu er ved at blive udpeget voldgiftsmænd. Voldgiftsmænd er dem som træffer den endelige kendelse i voldgiftssagen, ligesom dommere træffer en dom i retssager. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at det først bliver et godt stykke inde i 2024 før der kommer en afgørelse om fordelingen af fotografernes rettighedsmidler.

FAF er triste over, at DFF har valgt denne kurs, fordi det er til stor gene for alle fotografer. Men FAF arbejder selvfølgelig for det bedst mulige resultat for FAF’s rettighedshavere.

Der er imidlertid fortsat en del fotografer som ikke har lagt al deres dokumentation op i FAF´s rettighedssystem for 2021, så de har fortsat penge til gode. Er du i tvivl om din status, så se efter i Velkommen til Rettighedssystem -Rettighedssystem.dk eller kontakt Mogens i FAF på mogens@filmtv.dk efter nytår.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×