fbpx

FAF medlemsinfo november 2022

FAF’s generalforsamling og produktionsstoppet

Den 24. november 2022 løb FAF’s årlige generalforsamling endelig af stablen!

Vi havde glædet os til at byde jer allesammen velkommen, og vi håber, at de fremmødte nød godt af vin, tapas og kollegialt selskab. Vi synes selv, at det var en spændende og informationsrig aften med mange vigtige drøftelser.

Beretninger og regnskaber blev gennemgået og godkendt, og en lang række medlemsforslag blev drøftet indgående af de mange fremmødte. Ifølge FAF´s vedtægter skal medlemsforslag omhandlende vedtægtsændringer sendes til urafstemning, hvis forslagsstiller ikke tilbagetrækker forslaget.

Forslagsstillerne fastholdt 5 ud af de 8 indkomne forslag. En del forslag til vedtægtsændringer bar præg af, at forslagene tidligere har været drøftet i bestyrelsen, hvilket flere fremmødte påpegede. Ikke desto mindre var drøftelserne vigtige.

Det blev endvidere vedtaget på generalforsamlingen, at FAF forpligter sig til at arbejde for, at lysfunktionen ”lysbordsoperatør” (board operator) kommer med i fiktionsoverenskomsten ved næste forhandling.

Forud for generalforsamlingen havde vi gæstetaler Benjamin Boe (forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark) på besøg. Han fortalte om den fastlåste forhandlingssituation mellem Create Denmark og streamingtjenesterne. De alvorlige følger med produktionsstop og manglende arbejde i fiktionsbranchen blev vendt og drejet.

Nu kan vi så glæde os over, at der endelig er indgået en midlertidig aftale med Netflix frem til og med 2024. FAF vil fortsat presse på, for at Netflix-, TV2- og Viaplay-produktioner sættes i gang hurtigst muligt. Produktionsstoppet har varet længe nok!


Bestyrelsesvalget 2022

FAF har oplevet et rekordstort antal stemmer til bestyrelsesvalget i år – tak til alle de medlemmer, der har gjort brug af deres stemmeret.

På generalforsamlingen blev resultatet af den elektroniske afstemning så endelig afsløret, og vi byder dermed 2 eksisterende og 2 nye bestyrelsesmedlemmer velkomne. Derudover blev der også valgt 2 suppleanter til bestyrelsen i 2023.

Stort tillykke til:

Louise De Mylius / TV Line Producer (bestyrelse)

Roar Skau Olsen / Tonemester (bestyrelse)

Mette Meinicke / Kostumier (bestyrelse)

Kenneth Sand / TV-fotograf (bestyrelse)

Allan Legarth / D.I.T (Digital Imaging Technician) (suppleant)

Christina Desirée Jensen / Scripter (suppleant)

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Bestyrelsen mødes og konstitueres i januar 2023.


Reklamefilmsoverenskomst

FAF er blevet inviteret til forhandlinger om en overenskomst på reklamefilmsområdet. I løbet af december måned vil indledende forhandlinger med Producentforeningen begynde.

I den forbindelse har FAF udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle FAF-medlemmer for at afdække de reelle løn- og arbejdsforhold på reklamefilmsområdet. Vi har modtaget rigtig mange besvarelser, som kan bruges som grundlag for forhandlingerne.

Tusind tak til alle jer, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Vi sætter stor pris på, at I gav jer tid til det. Jeres anonyme besvarelser vil blive brugt aktivt i forhandlingerne og vil dermed være med til at fremtidssikre de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår på reklamefilmsområdet.


Kurser

FAF har genopstartet kursusaktiviteten i 2022 efter corona-nedlukningerne med stor succes. Kurserne udbydes ganske gratis og er kun for medlemmer af FAF.

I 2023 er der foreløbig planlagt følgende kurser:

Torsdag den 12. januar 2023 udbydes et vigtigt kursus i forebyggelse af krænkelses- og tavshedskultur. Hos FAF vil vi gerne kaste lys på dette emne og chefjurist Noomi Rappeport vil bl.a. gennemgå arbejdsgivers forpligtelser i forhold til at sikre et krænkelses- og chikanefrit miljø, hvornår en adfærd er krænkende og hvad man kan gøre, hvis man selv oplever krænkende adfærd eller modtager en henvendelse om krænkende adfærd fra en medarbejder eller kollega.

Meld dig til allerede nu – og vær en del af en forandringskultur.

Fredag den 20. januar 2023 er der pizza-aften for alle nuværende og fremtidige talspersoner eller arbejdsmiljørepræsentanter. Vil du gerne tage aktivt del i trivslen på din arbejdsplads og være en betroet kollega, der kan hjælpe når det er svært? Ønsker du at være bindeled mellem kollegaer og ledelse, eller medvirke til at arbejdsforholdene er ordentlige og forsvarlige? Hvad end du overvejer at stille op – eller allerede er blevet valgt som talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant – kan du komme med, når FAF den 20. januar drøfter de vigtige tillidshverv og arbejdsforhold.

Vil du også holde faglig fyraften med os (der er pizza!) – så tilmeld dig nu!

Lørdag den 28. og søndag den 29. januar 2023 afholder Kenneth Sorento et VJ-kursus for fotografer. Medbring dit eget kamera eller lån et Sony FX6 af os, når du skal prøve kræfter med arbejdet som VJ (Video Journalist). Bliv en dygtigere historiefortæller og dermed en dygtigere fotograf på dette hands-on kursus. Du lærer nogle enkle dramaturgiske og journalistiske greb, som du kan bruge i dit daglige arbejde som fotograf, uanset hvilke formater du producerer til. På dette VJ-kursus bliver du en bedre sparringspartner for tilrettelæggeren, bliver bedre til at stille spørgsmål, når journalisten ikke kan være tilstede, og går du med tanker om at instruere din egen dokumentar eller kortfilm – får du inspiration og kunnen til det!

Kurset er for erfarne fotografer. Der er kun 6 pladser, så tilmeld dig allerede nu! Pladserne uddeles efter først-til-mølle princippet.

Tilmeld dig på faf@filmtv.dk og læs mere om de enkelte kurser på FAF’s hjemmeside. Kursus-oversigten opdateres løbende.


Efteruddannelse

Som FAF-medlem har du også fortsat mulighed for at benytte dig ganske gratis af AOF’s online-portal, samt søge støtte til efteruddannelse gennem FAF-puljen og SKU-midlerne.


Helligdagsbetaling

Nu nærmer vi os jo afslutningen af året og dermed også en ny periode med helligdage.

Hvis du har været ansat på kontrakt under Fiktionsoverenskomsten mellem FAF og Producentforeningen i en periode med helligdage, kan du få udbetalt helligdagspenge fra FAF’s Helligdagsforening.

Bemærk, at de helligdage, som kan udløse kompensation, er helligdage som falder på en mandag til fredag (altså inden for den normalarbejdstid, som står beskrevet i fiktionsoverenskomsten).

Den sidste helligdag af den art i 2022 er den 26. december.

Er du berettiget til helligdagsudbetaling skal du underskrive og indsende helligdagserklæringen med dokumentation i form af lønsedler og kontrakter til:

bogholderi@filmtv.dk

Læs mere om helligdagsudbetaling og find helligdagserklæringen her.


Julehygge i FAF

Afslutningen af året kræver selvfølgelig også bjældeklang, gløgg og pebernødder. Derfor holder FAF åbent hus torsdag den 8. december 2022 ml. kl. 14-16.

Alle medlemmer er velkomne – men vi håber, at alle som måtte være nysgerrige på, hvad FAF er for en størrelse, vil komme forbi og få en kop varm gløgg.

Sæt kryds i kalenderen, tag din kollega under armen og kom og hils på sekretariatet – om du ender med en rød næse eller ej er op til dig.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×