fbpx

FAF: Medlemsinfo primo juni 2023

FAF Helligdagsforening

Producenter mangler fortsat at indbetale til FAF´s Helligdagsforening.

FAF har erklæret overenskomstbrud over for Producentforeningen og afholdt mæglingsmøde den 11. maj 2023, hvor det er aftalt, at Producentforeningen skal sikre, at dens medlemmer indbetaler de aftalte midler til FAF´s helligdagsforening og BETA-pulje.

En række af de store skyldnere har indbetalt, men der mangler fortsat mange indbetalinger. FAF har derfor sendt 2. rykker til Producentforeningen og meddelt en skarp frist for indbetalingerne.

Det er derfor fortsat en alvorlig situation. For de af jer, der søger om helligdagsbetaling betyder producenternes fortsatte manglende indbetalinger og overenskomstbrud følgende:

  1. FAF kan ikke yde helligdagsbetaling, før producenterne har betalt,
  2. FAFs helligdagsforening skal fyldes op, før det bliver muligt at fastlægge et udbetalingsbeløb til jer.

De producenter, der endnu ikke har betalt, sætter alle i branchen under et svært pres. For det har i forvejen været en svær tid.

FAF lægger fortsat et maksimalt pres på Producentforeningen og vi holder jer løbende orienteret om fremskridtet. Vi forventer, at Producentforeningens medlemmer betaler, så der ikke skal tages yderligere skridt til at inddrage gælden til Helligdagsforeningen.


FAF´s holdning til den kommende medieaftale

På Christiansborgkonferencen om Dansk Film og danske biografer den 1. juni 2023 var den optimistiske melding fra venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen, at medieaftalen forventes færdig inden Folkemødet den 15. juni. En aftale der vel og mærke også vil inkludere begge fløje i Folketinget.

Stridens kerne er det såkaldte kulturbidrag på 5-6% af streamingtjenesterne omsætning i Danmark, som streamingtjenesterne skal indbetale til støtte af Filmbranchen, fordi de vælger at blive beskattet i lavbeskatningslande

Derudover skal det i aftalen også besluttes, hvor stort det obligatoriske bidrag skal være til Filmbranchen og hvor meget af Kulturbidraget streamingtjenesterne kan fritages fra at betale ved at producere film og serier i Danmark?

FAF holdning er grundlæggende, at Danmark skal have så mange incitamentsordninger som muligt, så der kan tiltrækkes flest mulige udenlandske investeringer til Danmark. Investeringerne skal afhjælpe det akutte behov for flere arbejdspladser i Danmark til filmarbejdere, sikre projekternes kunstneriske selvbestemmelse og forbedre de løn og arbejdsvilkår produktionerne er underlagt.  Men ikke hele kulturbidraget skal gå til streamingtjenester, som producerer i Danmark.

FAF finder, at mindst 2% af kulturbidraget på 5-6 % af streamingstjenesternes omsætning skal indbetales som en obligatorisk afgift, der skal bruges til at sikre en ordentlig medfinansiering af de underfinansierede danske produktioner der er omfattet af DFIs produktionsstøtte ordninger. På den måde kan det konstante pres på arbejdsmiljøet forbedres.

FAF presser derfor på over for Christiansborg for at sikre ordnede forhold i Filmbranchen med jobs til filmarbejdere i Danmark, så arbejdsmiljøet er i orden.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×