fbpx

Sådan arbejder en bestyrelse i en fagforening

Sådan arbejder en bestyrelse i en fagforening

 

Bestyrelsen er kernen i enhver fagforening – det gælder også i FAF. Men hvordan fungerer bestyrelsen, og hvad er dens opgaver? Her er en kort gennemgang af, hvordan en bestyrelse arbejder i en medlemsdemokratisk fagforening.

 

  1. Valgt af medlemmerne: Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor medlemmerne samles og har stemt på de kandidater, der stiller sig til rådighed. Denne proces sikrer demokratisk legitimitet og repræsentation af medlemmernes interesser.

 

  1. Varetager løbende beslutninger: Bestyrelsen træffer beslutninger på vegne af medlemmerne og varetager organisationens daglige politiske og økonomiske drift. Medlemmerne uddeler ansvaret for at træffe nødvendige valg til bestyrelsen.

 

  1. Strategi og målsætning: Bestyrelsen udarbejder og fastlægger fagforeningens strategi og målsætninger. Dette omfatter prioriteringer og ressourcefordeling, der sikrer en effektiv drift og arbejde for medlemmernes interesser.

 

  1. Finansiel ansvarlighed: Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre en sund økonomi i fagforeningen. Dette indebærer budgetlægning, overvågning af indtægter og udgifter samt rapportering til medlemmerne.

 

  1. Kommunikation med medlemmerne: Bestyrelsen holder medlemmerne informeret om fagforeningens arbejde, beslutninger og resultater. Effektiv kommunikation styrker tilliden mellem medlemmerne og bestyrelsen.

 

  1. Overholdelse af regler og love: Bestyrelsen skal sikre, at fagforeningen overholder gældende love og regler, samt organisationens vedtægter. Dette beskytter fagforeningen og dens medlemmer mod juridiske problemer og konflikter.

 

  1. Konflikthåndtering: Bestyrelsen er ansvarlig for at håndtere interne og eksterne konflikter. Dette omfatter mediationsprocesser og eventuelle nødvendige skridt, såsom eksklusion af medlemmer, hvis det er nødvendigt for at beskytte organisationens formål.

 

  1. Overenskomstforhandlinger: Bestyrelsen beslutter typisk, hvordan fagforeningen stiller sig i forhold til konkrete overenskomstforhandlinger. Resultatet af disse bliver typisk først vedtaget efter en urafstemningen blandt foreningens medlemmer, som det også gør sig gældende i FAF.

 

En velfungerende bestyrelse er afgørende for en stærk og effektiv fagforening. Og kort sagt er det bestyrelsens vigtigste formål at skabe en sund organisation, der repræsenterer og arbejder for medlemmernes bedste interesser.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×