fbpx

Overenskomster

FAF har indgået kollektive overenskomster med Producentforeningen for produktion af kort- og dokumentarfilm og TV.

Derudover har FAF overenskomst med Finansministeriet for lærerne på Filmskolen.

En kollektiv aftale sikrer, at den enkelte skal aftale mindst muligt med arbejdsgiveren.

Alle ansatte er omfattet af overenskomsten, uanset om man er medlem af FAF eller ej, og man kan ikke gyldigt aftale vilkår, der er ringere end dem, der er aftalt i overenskomsten.

De såkaldt påtaleberettigede parter – altså dem der kan fortolke og påtale brud på overenskomsten – er overenskomstparterne.

Derfor er det FAF eller vores modpart, der skal løse eventuelle konflikter – ikke den enkelte FAFer og producenten.

Arbejdsgiveren har ifølge dansk tradition ledelsesretten. Det betyder, at hvis der er uenighed om en fortolkning af overenskomsten, er det arbejdsgiverens fortolkning, der gælder indtil andet bliver bestemt ved forhandling eller gennem en voldgiftsafgørelse.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×