fbpx

FAF: Medlemsinfo 30. august 2023

FAF inviterer til stormøde

Vi har brug for dit input. For hensigtserklæringen på reklamefilmsområdet fra 2009 skal erstattes af en egentlig overenskomst. Så nu inviterer vi til stormøde – dels for at få din og dine kollegers input til reklamefilmsområdet og dels for at drøfte fremskridtet i forhandlingerne – eller mangel på samme.

For faktum er, at FAF i nu 1 år har forhandlet med Producentforeningen om en overenskomst på reklamefilmsområdet. Selv om forhandlingen er kommet ganske langt, oplever vi i FAF, at Producentforeningen bakker på de delaftaler, som vi mener at have indgået. Det er mildest talt frustrerende.

Og da Producentforeningen efter vores seneste møde endnu ikke er vendt tilbage som aftalt, inviterer vi nu til stormøde. Så vi kan blive klogere på jeres ønsker samt sammen øge presset på Producentforeningen.

Tid: Stormødet finder sted d. 4. september kl. 18:30 i FAF på Kgs. Nytorv.
Adresse: Kongens Nytorv 21, Baghuset B, 3. sal, 1050 København K

 

De sidste udbetalinger fra Helligdagsforeningen 2023

Som bekendt lykkedes FAF med at få alle producenterne til at indbetale til vores fælles Helligdagsforening og BETA-puljen. Det var en krævende proces, og vi har været glade for den store forståelse for den svære situation, som producenters manglende betaling af, hvad de skyldte, skabte.

Forløbet tydeliggør, at det kræver en holdindsats for at nå i mål og skabe resultater i sådanne situationer. Så vi er taknemmelige for det stærke sammenhold hele vejen igennem.

Filmaftalen 2024 – det kræver en lobby indsats

Dansk film skal sikres 4 år frem i tiden. Og det kræver, at en ny aftale fra 2024 sikrer finansieren fremadrettet. Og som en del af den aftale bliver reglerne for, hvordan midlerne kan bruges, og hvad der skal støttes, også fastlagt.

FAF´s bestyrelse er allerede i fuld gang med at udarbejde et oplæg til lobby-indsatsen. Og lige står øverst på ønskelisten, at alle offentlige midler kun kan anvendes, hvis de følger overenskomster eller lignende forhold i filmbranchen. For det handler om også om ordnede forhold og tryghed i arbejdet.

Vi kommer til at orientere nærmere om det i den kommende tid.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×