fbpx

FAF: Medlemsinfo 5. marts 2024

Urafstemning: FAF indgår 3-årig overenskomstaftale for Film- og TV produktionseleverne – 10% lønstigning

Nu får vores FTF-elever en ordentlig lønstigning, som kompenserer for inflation og reallønsnedgang. Det er et af resultaterne af FAF’s arbejde i de intensive forhandlinger med arbejdsgiverorganisationen ASAV.

FTF-elevernes løn stiger med 10% over de næste 3 år. Af hensyn til elevernes købekraft bliver de 10% fordelt, så lønnen stiger mest på de første års løntrin. Tidligere er alle elevernes løntrin steget med den samme procentsats, hvilket har øget forskellen mellem første års løntrin og sidste års løntrin.

I den svære tid som branchen befinder sig i, giver lønstigningen FTF-eleverne en sikkerhed for en rimelig aflønning i de næste 3 år.

Også derfor anbefaler FAF’s bestyrelse og FAF’s repræsentantskab, at der stemmes ja til urafstemningen.

Urafstemningen udsendes onsdag d. 6. marts 2024 og varer til og med den 19. marts 2024. Det digitale afstemningsbureau Assembly Voting vil sørge for, at alle stemmeberettigede medlemmer bliver inviteret til afstemningen.

Husk at stemme!

Nyt og gratis tilbud til FAF-medlemmer

Nu kan alle FAF-medlemmer komme gratis på Trivselslinjen hos Falcks Healthcare. Det er resultatet af, at FAF med pensionsselskabet PFA har forhandlet en storkundefordel på plads.

Medlemstilbuddet gælder uanset, om du som medlem har en pensionsopsparing i PFA eller ej. Det betyder heller ikke noget om du er selvstændig, elev, A-medlem etc.

Trivselslinjen indeholder professionel tværgående rådgivning om sundhed og trivsel af et professionelt team. Dette er et bredt funderet medlemstilbud og et godt supplement til FAF´s socialrådgiver- og psykolog- tilbud, der allerede eksisterer.

For mange medlemmer er det for øjeblikket en svær tid grundet branchens problemer, så benyt dig af tilbuddet – det er gratis.

Reklamefilmsoverenskomsten – standardkontrakt og lønberegner er på trapperne.

FAF og Producentforeningen afholdt slut februar et møde omkring udformningen af standardkontrakter for både optionering og booking af medarbejderne på reklamefilmsproduktioner. Standardkontrakterne er nu ved at blive færdiggjort, så de kan danne grundlag for indgåelsen af aftalerne på reklameområdet.

Booking-kontrakten er meget vigtig.

Husk, at du skal have en skriftlig booking med løn og ansættelsesperiode inden kl. 12.00 to dage før optagelsesdagen. Ellers kan producenten ikke bruge rabatordningen på 2-4-dages optagelser.
Hvis produktionen varer over 4 dage, så skal du have en skriftlig bookingen inden 5 dage før optagelsesdagen.
Det er vigtigt at huske.

Lønberegneren til reklamefilmsoverenskomsten er også kommet langt, men inden lønberegneren lægges på FAF´s hjemmeside skal den gennemtestes. Og det kan godt tage lidt tid.

FAF skal nok melde ud, så snart den er klar.

Fotografernes voldgift trækker ud

Fotografernes voldgift om fordelingen af rettighedsmidlerne fra Copydan har nu stået på siden november 2023. Dansk Filmfotograf Forbund (DFF) holder fast i, at DFF skal have 45% af alle pengene, som nu også fordeles mellem FAF, Dansk Journalistforbund og Dansk Metal. Det er 21% flere af rettighedspenge end DFF får i dag.

Med andre ord: Det, som DFF vil have mere, skal tages fra medlemmerne af FAF, Dansk Journalistforbund og Dansk Metal.

Og det vil FAF ikke acceptere!

Vi vil ikke acceptere, at FAFs fotografmedlemmer skal betale for, at Danske Filmfotografer kan få endnu mere. Så vi giver ikke op og er gået ind i kampen!

Vores vurdering er, at vi i kraft af vores mange fotografmedlemmer står stærkt. Derfor kan vi heller ikke genkende DFF’s billede af styrkeforholdet. DFF må dokumentere de postulater, de har fremsat i voldgiften. Og det har vi meddelt DFF.

På trods af voldgiften forbereder FAF en mindre kompenserende udbetaling. FAF har således samlet ufordelte og henstående restmidler, og de vil blive udbetalt i denne uge.

Har du endnu ikke deklareret dine rettigheder for 2022? Så kan du stadig nå det. Og altså få udbetalt dem fra denne kompenserende rettighedspulje.

Skriv til mogens@filmtv.dk, hvis du har brug for hjælp.

Herudover vil der uanset, om voldgiften slutter i 2024 eller ej, blive udbetalt restmidler fra 2021 i slutningen af 2024.

FAF´s fotografer indkaldes også til faggruppemøde den 23. april til orientering om voldgiftssagen, udbetaling af rettighedsmidler og behovet for faglig opkvalificering i forhold til den teknologiske udvikling.

Mere info følger.

Kontingentopkrævning 2024

FAFs generalforsamling i 2023 besluttede, at kontingentet skulle stige efter at have været det samme i over 10 år.

Kontingentstigningen blev ved en fejl ikke opkrævet for 1. kvartal 2024 for dem som var medlem i 2023. Derfor vil disse medlemmer bliver opkrævet stigningen for både 1. og 2. kvartal i forbindelse med kontingentopkrævningen af 2. kvartal, der finder sted i maj 2024.

FAF hiver millioner hjem til medlemmerne

FAFs juridiske service har siden sensommeren 2023 håndteret medlemmernes manglende lønbetalinger fra de 3 store konkurser i filmbranchen.

FAF har pr. den 4. marts 2024 i alt anmeldt krav om betaling til 119 medlemmer til Lønmodtagernes Garantifond i relation til Copenhagen Bombay Production 1 ApS, Datoselskabet DF af okt. 2023 A/S (tidligere Deluca Film A/S) og Metropolitan Film Corp ApS for produktionen Prima Ballerina.

FAF arbejder hårdt på, at udbetalingerne finder sted så hurtigt som muligt. Samlet er der blevet udbetalt midler til soloselvstændige og lønmodtagere på i alt 5.187.984 kr.

Arbejdsgiver bestemmer IKKE

Fiktionsproduktioner er nu opstartet hos mange produktionsselskaber, så FAF modtager rigtig mange kontrakter til gennemsyn.

Det er rigtig godt, at I medlemmer sender jeres kontrakter ind til FAF´s juridiske service. Fordi vi har desværre bemærket, at der i nogle sminke- og kostume-kontrakter står, at det er arbejdsgiveren som bestemmer, hvornår medarbejderen kan afspadsere sin overtid. Dette er ikke korrekt i forhold til Fiktionsoverenskomsten.

I Fiktionsoverenskomstens § 9 står, at afspadsering af overarbejde skal aftales med talspersonen, så det er ikke noget producenten kan diktere. Talspersonen drøfter selvfølgelig producentens afspadseringsønske med medarbejderen, inden der gives svar til producenten.

Der kan derfor ikke indskrives i kontrakterne, at det er producenten, der bestemmer, hvornår afspadsering skal finde sted. Hold godt øje og send din kontrakt til gennemsyn hos FAF på faf@filmtv.dk.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×