fbpx

FAF: Medlemsinfo ultimo marts 2023

 

Banebrydende bevarelse af rettigheder på plads med TV 2

Selvstændige kan nu bevare deres rettigheder. Det er resultatet af, at vi nu – efter en langvarig dialog med TV 2 – har fået en Copydan rettighedstekst på plads. Dermed kan FAFs regningsskrivere få fast Copydanforbehold i deres kontrakter/fakturaer på alle TV 2 produktioner.

Det er fuldstændig banebrydende, fordi der hidtil kun har været rettighedsforbehold for lønmodtagere, som er baseret på overenskomstaftaler.

Er du regningsskriver? Læs mere og hvordan du gør brug af nybruddet her.


 

Udsættelse af kursusforløb – opfordring til at søge

I en tid, hvor branchen skriger på veluddannede lineproducere og produktionsfolk kan Den Danske Filmskole ikke få nok kvalificerede tilmeldte til forårets kursusforløb: Lineproducerens værktøjskasse.

Filmskolen har derfor valgt at udskyde afholdelsen af kurset til efterår/vinter 2023/24.

Alle, der har arbejdserfaring med Lineproducer opgaven og vil lære mere, opfordres derfor til at søge ind på kursusforløbet. FAF dækker 50 procent af prisen for kursusforløbet for vores medlemmer.

Datoerne for de fire moduler er nu:

  • Modul 1: 28. og 29. oktober 2023
  • Modul 2: 18. og 19. november 2023
  • Modul 3: 13. og 14. januar 2024
  • Modul 4: 27. og 28. januar 2024

 

Eksklusion af FAF-medlem

FAF´s bestyrelse har efter grundige overvejelser besluttet at ekskludere et nu tidligere medlem af FAF. Da FAF, så vidt vides, ikke tidligere har fundet det nødvendigt at ekskludere et medlem, har en ekstern advokat vurderet legitimiteten af beslutningen. Og det gælder, at eksklusionen er legitim og foretaget efter gældende vedtægter.

FAFs bestyrelse er forpligtet til at arbejde for foreningens tarv og formål. Denne forpligtelse kan i sidste ende føre til, at eksklusion af et medlem, der vurderes at forvolde foreningen skade, bliver den eneste vej frem.

Pågældende, nu tidligere medlem, er jf. vedtægterne blevet tilbudt et møde med bestyrelsen, som der dog ikke blev svaret på inden for tidsfristen. Pågældende tidligere medlem kan jf. vedtægterne indbringe sagen skriftligt for førstkommende generalforsamling.

Til grund for eksklusionen ligger der for bestyrelsen og FAF en længere periode med grænseoverskridende adfærd og udokumenterede beskyldninger fremført på sociale medier og i pressen – rettet mod navngivne personer i både bestyrelse og sekretariat.

Disse beskyldninger, har efter bestyrelsens opfattelse, i stort omfang skadet FAFs omdømme, samarbejde med øvrige aktører i branchen, samt skadet FAFs muligheder for at opnå resultater på vegne af medlemmerne i de samarbejdsorganisationer, forhandlinger og brancherelaterede fora vi indgår i, hvorfor bestyrelsen har truffet den svære beslutning af skride til eksklusion.

I et medlemsdemokrati som vores følger nogle grundlæggende forpligtelser for både mindretal og flertal, som du kan læse mere om her. Herudover er dette en god anledning til at minde om, hvad bestyrelsen i en forening som vores egentlig forvalter – og hvordan den bliver valgt. Det kan du læse mere om her.

Bestyrelsen ønsker ved samme lejlighed at pointere, at den også fremadrettet ønsker at respektere integriteten af den medlemsdemokratiske debat, herunder de kanaler, der er indrettet til samme, såsom fx faggrupper og repræsentantskab.

Derfor afstår bestyrelsen fra at deltage som privatpersoner i tråde og kommentarfelter på de sociale medier. Bestyrelsens vil derimod imødekomme eventuelle spørgsmål stillet ad de dertil indrettede kanaler, navnlig på email forpersonskabet@filmtv.dk.


 

FAF kæmper for bedre arbejdsforhold og danske produktioner

Forhandlingerne om Medieforliget står bomstille, mens alle venter på et udspil fra regeringen til en forhandling vedrørende Medieaftalens kulturbidrag.

Ved den seneste rundbordsdrøftelse sidst i marts som ViaPlay havde arrangeret fremhævede FAF igen ved deltagelse af FAFs Forpersonskab, at midlerne fra Kulturbidraget skal anvendes til at forbedre arbejds-miljøet og forholdene på danske produktioner, hvor der er ansat flest mulige danske filmarbejdere, og meget gerne i Danmark. Det er også det, FAF udtalte i Politiken.

FAFs Forpersonskab er også blevet inviteret til dialogmøde med DFI den 27.4.2023 om den kommende Filmaftale, som jo skal gælde fra 2024. Det ser vi frem til.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×