fbpx

FAF medlemsinfo januar 2021

FAF skaber tryghed i en utryg tid

2021 fortsætter desværre der, hvor 2020 sluttede med COVID-19 nedlukninger. Det påvirker mange af FAF´s medlemmer hårdt,

uanset om nogle områder som animation, spil og fiktion ikke er så hårdt ramt som TV og ikke mindst event området.

 

Til dem der kan modtage dagpenge trækker ledighed ikke fra i den optjente dagpengeret for januar og februar 2021. Der er igen

åbnet for kunstnerpakken https://slks.dk/covid-19/ med ansøgningsfrist til den 21. februar 2021. Den gælder for professionelle

kunstnere, hvor din indkomst fra kunstnerisk virke er sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed.

 

De øvrige ordninger med kompensation for selvstændige og freelancere ligger fortsat her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

 

FAF´s nye bestyrelse og indkaldelse af repræsentantskabet

FAF´s nye bestyrelse er ved at gentænke FAF´s arbejde for 2021, som må forventes at blive præget af en vanskelig periode for

medlemmerne frem til forår og sommer 2021. Arbejdsplanen for 2021 skal tilpasses de reelle udfordringer og derfor vil bestyrelsen

organisere FAF´s arbejde mere fleksibelt end normalt.

 

Bestyrelsen vil konkretisere den interne arbejdsfordeling i årets første måneder. Fokus vil være på, at det er trygt at gå på arbejde og,

at der skabes statslig finansieret ordninger, som tager hensyn til de nedlukkede områder.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig. Anders Knudsen er FAFs nye formand, samt næstformænd, Janus Hajslund og Fie Ørnsø. De øvrige

bestyrelsesmedlemmer er Michael Rosenløv, Malene Immerkær, Roar Skau Olsen, Christian Ballund, Catrine le Dous og Daniel Schultz Madsen.

 

Bestyrelsen mødes med FAF´s repræsentantskab mandag den 25. januar 2021 for at drøfte situationen og blandt andet høre deres oplevelser vedr.

den nuværende nedlukningsperiode.

 

FTP elevernes overenskomst er genforhandlet – urafstemning

FAF har genforhandlet FTP-elevernes overenskomst med arbejdsgiverorganisationen ASAV for perioden 2001-2024. FTP eleverne får en årlig

lønstigning på 2% i en 3 årig periode samt nogle forbedrede forhold omkring ferie, som følger den nye ferielov.

 

FAF havde også stillet krav om, at der skal betales tillæg for overarbejde, men det blev frafaldet til sidst. I den kommende periode vil overarbejde

være et fokusområde, så der kan fremlægges dokumentation ved den næste overenskomstforhandling.

 

FTP overenskomsten sendes til urafstemning i slutningen af januar 2021 og træder i kraft den 1. april 2021, forudsat at overenskomsten stemmes

hjem af medlemmerne i FAF.

 

Kurser og efteruddannelse

Der udbydes et online kursus i ”Opstart af egen virksomhed” torsdag den 18. februar 17:00-19:00. Du kan se det her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

 

Husk, at du kan også ansøge om støtte til efteruddannelse i FAF´s puljer: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/.

Bemærk, at fotografernes SKU-pulje nu kun omfatter fotografer der er medlem af FAF, og dermed ikke længere DFF medlemmer.

 

Sig til Prisen 2020 uddeles i 2021

Sig til prisen der fokuserer på enkeltpersoner eller virksomheder, der gør det rigtige for arbejdsmiljøet har shortlistet Mastiff jura og Zentropa

Se videoerne her på Facebook, https://www.facebook.com/sigtil.dk

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×