fbpx

FAF: Medlemsinfo primo maj 2023

 

Producenterne bryder Fiktionsoverenskomsten

Producenterne har ikke indbetalt til FAF’s helligdagsforening. Og det er et klart brud på Fiktionsoverenskomsten, hvilket vi nu har meddelt Producentforeningen.

Producenternes manglende betaling betyder, at FAF hverken kan tilbyde helligdagsbetaling til medlemmer eller branche.

Det er en alvorlig situation. Og på trods af, at FAF siden 2021 har rykket mange af Producentforeningens medlemmer for manglende indbetalinger, så har mange stadig ikke betalt. Derfor har FAF nu taget det alvorlige skridt at meddele Producentforeningen, at overenskomsten er brudt.

Det betyder, at FAF og Producentforeningen snarest skal afholde et mæglingsmøde, så vi sikrer fremdrift i producenternes indbetalinger.

For de af jer, der søger om helligdagsbetaling betyder producenternes manglende indbetaling og overenskomstbrud følgende:

  1. FAF kan ikke yde helligdagsbetaling, før producenterne har betalt,
  2. FAFs helligdagsforening skal fyldes op, før det bliver muligt at fastlægge et udbetalingsbeløb til jer.

De producenter, der endnu ikke har betalt, sætter alle i branchen under et svært pres. For det har i forvejen været en svær tid.

På trods af den alvorlige situation opfordrer vi alle – både medlemmer og ikke – til at blive ved med at indsende anmodninger om helligdagsbetaling. Og husk venligst, at vi skal have modtaget din anmodning med dokumentation senest 3 måneder efter, helligdagen er afholdt.

Vi holder jer selvfølgelig løbende orienteret om fremskridtet, og vi forventer, at Producentforeningen kan leve op til dens forpligtigelse overfor FAF og fiktionsbranchens freelancere.

For at sikre et hurtigt resultat, har vi i FAF også besluttet at lægge et maksimalt pres på Producentforeningen, så de hurtigst muligt sørger for, at deres medlemmeroverholder den indgåede Fiktionsoverenskomst og betaler, hvad de skylder.


 

Er du klar til at modtage rettighedsmidler?

Er du rettighedshaver men har endnu ikke lagt alle dine kontrakter, aftaler eller fakturaer op for 2021, så gør det nu. Vi afvikler en opsamlingskørsel inden sommerferien for udbetalinger vedrørende 2021.

Herudover er det planen, at vi til efteråret vil udbetale rettighedsmidler for 2022. Derfor er det allerede nu en god idé at få lagt alle dine kontrakter, aftaler eller fakturaer ind i systemet og få dem tilknyttet dine udsendelser.

Husk at tjekke, at det står påført, at du har bevaret dine rettigheder. For, hvis det ikke er påført, så er det vigtigt, at du får selskabet/producenten til at godkende dine rettigheder ved at sende dem en rettighedstekst med et Copydan-forbehold, som de skal godkende med underskrift eller vi e-mail.

Du er velkommen til at kontakte mogens@filmtv.dk, hvis du har mistet din adgang til rettighedssystemet, har spørgsmål eller anden behov for hjælp.

Her er en vejledning til, hvordan du lægger kontrakter, aftaler og fakturaer samt dokumentation ind i systemet.

Og her er ophavsretsoplysningerne.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×