fbpx

FAF: Medlemsinfo 23. april 2024

Reklamefilm – ny forhandling for produktionsafdelingen starter nu

FAF og Producentforeningen er blevet enige om standardkontrakter og lønberegneren til Reklamefilmsoverenskomsten. Det betyder, at overenskomsten nu er blevet omsat i et klart aftalegrundlag for engagementer, og at din løn let kan regnes ud. Dokumenterne lægges snart op på FAF´shjemmeside, når de er færdigpudset.

Optionsaftalen er en aftale, der kan opsiges af begge parter. Producenten skal enten ophæve aftalen eller konvertere optionen til en booking, og det skal ske senest kl. 12 to dage før optagestart. Ophæver producenten ikke optionen, så bliver den automatisk konverteret til en booking, som er bindende for producenten.

Standardkontrakten for booking er en arbejdskontrakt, hvor forhold omkring jobbet og dine overenskomstmæssige rettigheder fremgår. Du skal være særlig opmærksom på, at producenten opfylder betingelserne for, at ”rabatordningen” kan anvendes.

Lønberegneren har krævet megen energi at udvikle og teste. Men NU er den endeligt godkendt af begge parter. FAF forventer, at lønberegneren vil være til stor hjælp for hele branchen. Vi håber, at du intuitivt kan finde rundt i lønberegneren, ellers kontakt FAF. Og hvis du finder noget du undrer dig over, så sig til.

Det er bevist, at løngruppe 5 ikke er indarbejdet i lønberegneren. Det skyldes, at FAF og Producentforeningen nu går i gang med at forhandle en tillægsoverenskomst for produktionsafdelingen. Vi valgte i den forbindelse ikke at bruge tid og penge på at indarbejde runnerne med deres anderledes overtidsbetalingen, når runnerne efter endt forhandling for produktionsafdelingen skal indgå i produktionsafdelingens kommende lønberegner.

Branchens 3 store konkurser i 2023 – status

FAF har siden konkurserne af Copenhagen Bombay, Deluca Film og produktionen Prima Ballerina hentet 6 millioner kr. hjem til medlemmerne fra især Copenhagen Bombay og Deluca Film. Der udestår forsat nogle sager i disse 2 produktioner, som skal afgøres af Lønmodtagernes Garantifond.

Produktionen Prima Ballerina er derimod en meget kompliceret sag, med forskellige selskaber flettet ind i hinanden. FAF har fået erklæret det første selskab, JFX, konkurs. JFX blev brugt til lønudbetalinger. Nu har FAF også begæret selskabet Metropolitan Film CORP Aps konkurs. Det var fra Metropolitan, at kontrakterne var udstedt. Vi håber på en snarlig afslutning af sagen, så medlemmerne kan få deres løn udbetalt efter ½ års ventetid.

Og vi fortsætter arbejdet indtil sagen er helt afsluttet.

Fotograferne indkalder til faggruppemøde i FAF den 23. april 2024

FAF´s fotograf-medlemmer holder stormøde kl. 17:30 i FAF´s lokaler om, hvad der sker med dine rettighedsmidler fra Copydan, fotografernes voldgift, rettighedsforbehold og meget andet. Efter kl. 19 sluttes der af med tapas og vin, snak om efteruddannelsesbehov, AI og meget mere.

Kom og mød dine kollegaer, bliv klogere og styrk dit netværk i branchen.

Vil du ikke gå glip af noget? Så mød op hos FAF på Kgs. Nytorv 21B 3 sal!

Tilmeld dig på mogens@filmtv.dk.

Efteruddannelsestilbud: FAF giver 50% rabat på alle Filmskolens kurser i 2024

FAF vil gerne styrke medlemmernes muligheder for efteruddannelse og Filmskolens efteruddannelser giver et bredt udsnit af de kompetencer, der er brug for nu og i fremtiden. Den digitale omstilling af alle brancher er i fuld gang, så benyt dig af tilbuddet, så du er opkvalificeret til fremtidens arbejdsmarked. Se Filmskolens tilbud her. 

Vil du og din faggruppe have fokus på mere efteruddannelse?

Så kontakt din repræsentant i repræsentantskabet eller skriv ind til faf@filmtv.dk og lad os høre om dine behov.

Indbetaler du til PFA? Så får du nu bedre priser og dækning

FAF-medlemmer, der indbetaler pension til PFA nyder nu godt af vores stordriftsfordele. Det betyder, at dine forsikringer er blevet forbedret, og prisen for dine forsikringer er blevet sat ned.

De væsentligste ændringer er følgende:

  1. Automatisk tilpasning af forsikring ved nedsat erhvervsevne
    Dækningen på din forsikring ved nedsat erhvervsevne har hidtil været en fast procentdel af din løn, som du selv har haft ansvaret for at tilpasse til dine behov. Din dækningsprocent på din PFA Erhvervsevne bliver nu fastsat ud fra dit lønniveau. Hvis dit lønniveaustiger eller falder, vil din dækningsprocent automatisk blive henholdsvis forhøjet eller sat ned, så du altid har den rette dækning. Dit lønniveau er beregnet som et gennemsnit af de sidste seks måneders løn, som er indberettet til PFA og tager derfor højde for eventuelle korttidsansættelser. Du har mulighed for at fravælge den automatiske tilpasning.
  2. Forhøjet dækning og opdaterede diagnoser i PFA Kritisk sygdom
    Basisdækningen er forhøjet til 150.000 kr. Derudover er definitionen af de dækningsberettigede diagnoser i PFA Kritisk sygdom blevet opdateret, så de er mere tidssvarende, og dækningerne ved sklerose og terminal sygdom er forbedret. Har du valgt PFA Kritisk sygdom, er de omfattede diagnoser i højere grad blevet målrettet kritiske sygdomme, som er relevante i forhold til børn. Børnedækningen er udvidet, så den fremover omfatter børn under 24 år, som enten er biologiske, adopterede, stedbørn, eventuel samlevers børn eller permanent anbragte plejebørn i husstanden.

Som medlem af FAF har du fremadrettet også mulighed for at ringe til Trivselslinjen på tlf.: 7080 8218, som er et unikt tilbud til alle medlemmer af FAF. På Trivselslinjen kan du få anonym rådgivning fx om livsstilsændringer, generel trivsel, forebyggelse af stress, misbrug, personlige kriser, rygestop eller ændring af motions- eller kostvaner. Trivselslinjen har åbent mandag-torsdag kl.8.00-16.30 og fredag kl.8.00-16.00.

Har du brug for mere information?

Du kan få overblik over dine forsikringer, opsparing og priser på Mit PFA. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du ringe og få rådgivning med det samme hos PFA Rådgivningscenter på tlf.: 7012 50 00.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×