fbpx

FAF: Medlemsinfo 20. oktober

Branchen halter – mangel på arbejde

Film-, TV- og animationsbranchen oplever en usædvanlig nedgang i ordrer og jobåbninger.

TV2 klager over manglende reklameindtægter. Der er vigende efterspørgsel på nye TV-koncepter. Ligesom FAF oplever, at der er finansierings-problemer på animationsområdet.

Streaming-boomet fra 2021-22 på fiktionsområdet er afløst af et massivt pres over hele linjen – måske med undtagelse af gaming-området.

Både herhjemme og globalt set betyder ny teknologi og nye forbrugsvaner, at branchen er i færd med en omstilling til fremtidens audiovisuelle marked. Et marked, som ingen endnu kender størrelsen på. Én af konsekvenserne er, at mange lige nu mangler arbejde.

I den forbindelse har FAF´s forespørgsel til medlemmerne vist, at så godt som alle medlemmer bakker op om en kortlægning af branchens problemer med løndumping og dårligt arbejdsmiljø. Du vil snart blive inviteret til at deltage i næste skridt af kortlægningen. For den kan kun laves, hvis du og resten af FAF-medlemmerne fortsat bakker op.

Din deltagelse er altså afgørende for vores muligheder for at lægge pres på kulturministeren og de ansvarlige ordførere i Folketinget. For resultaterne vil blive samlet i en rapport, som vi kan fremlægge for de politiske beslutningstagere og andre i branchen. Sammen med vores krav til forandring.

 

Filmaftalen 2024 – kan vi få hjælp fra Christiansborg?

I september mødtes FAF med kulturministeren, og vi har siden udarbejdet vores anbefalinger til den filmaftale, som kommer til at definere de økonomiske rammer fra 2024 til 2027. Her vil især indfasningen af kulturbidraget fra streaminggiganterne få betydning, og følgende er i FAFs øjne helt afgørende:

Læs FAF´s anbefalinger til Filmaftalen her.

Husk faggruppemøder op til generalforsamlingen

I septembers medlemsinformationen blev der indkaldt til generalforsamlingen den 28.11.2023 og tidspunkterne for faggruppemøderne blev meldt ud.

Der er blevet afholdt et faggruppemøde for produktionsområdet og der afholdes følgende faggruppemøder i næste uge:

På faggruppemøderne vil der udover information og drøftelse om status i branchen skulle opstilles kandidater til bestyrelsen og repræsentantskabet. Tilmeld dig på faf@filmtv.dk, hvis der skal være en sandwich til dig, når du kommer.

Der er frist for opstilling af kandidater til bestyrelsen den 5. november 2023 og for medlemsforslag til generalforsamlingen den 14. november 2023, der skal være modtaget på faf@filmtv.dk.

 

Reklamefilmsoverenskomsten – muligt gennembrud på vej

Det ligner et gennembrud. For på forhandlingsmødet om en ny reklamefilms-overenskomst d. 10. oktober 2023 kom der skred i tingene.

Overenskomsten tager nu form, endelig, og har udgangspunkt i hensigtserklæringen fra 2009, som branchen har lænet sig op ad siden den daværende forhandling brød sammen.

FAF mødes med Producentforeningen igen i begyndelsen af november, hvor vi håber på, at vi sammen kan få fastlagt det sidste.

 

Få hjælp til efteruddannelse og kurser

Især i en periode med mindre arbejde er det vigtigt at vedligeholde og opkvalificere sine kompetencer.

Så hvis du tænker på at påbegynde noget efteruddannelse kan du søge FAF-puljen eller rettighedsforeningernes SKU-puljer her.

Og.. Der er stadigvæk ledige pladser på Kenneth Sorentos VJ-kursus i weekenden den 4-5 november 2023. Se også vedlagte video her. Det er først til mølle for tilmeldingerne, så tilmeld dig nu, hvis du vil af sted.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×