fbpx

FAF: Medlemsinfo 22. marts 2024

Resultat: Overenskomsten blev stemt hjem!

Og det betyder, at FAFs FTP-elever nu kan se frem til en lønstigning på 10% over de næste 3 år. Det sagde et stort flertal blandt FAFs medlemmer nemlig ja til. Hele 91% stemte ja, mens 3% stemte nej og 6% stemte blankt.

Urafstemningsresultatet betyder, at FTP-elevernes løn fra d. 1. april 2024 stiger med de første 4%. Det luner i en tid med inflation, der jo rammer de lavest lønnede hårdest. Se lønningerne her.

Helligdagsbetaling: Ekstra løn på vej

FAF udbetaler ekstra løn til dig på forårets helligdage. Det sker i tråd med den hårdt tilkæmpede overenskomstaftale med Producentforeninges medlemmer om, at producenterne indbetaler helligdagspenge til FAF.

Mange ansøger ordningen og i 2024 vil der ligesom i 2023 blive udbetalt 1.000,00 kr. pr. helligdag.

Du kan se alt om helligdagene her. Husk også, at FAF skal have modtaget helligdagserklæringen med tilhørende dokumentation senest 3 måneder efter helligdagen.

Ny aftale: Filmskolens lærere får forbedret aftale

En samlet lønramme på 8,8% over 2 år og en markant stigning af pensionssatsen fra 11,5% til 16,77% i 2025. Det er, hvad Filmskolens lærere nu kan se frem til pga. den nye organisationsaftale, FAF netop har indgået.

FAF har kæmpet for netop en markant lønstigning samt bedrede pensionsvilkår i nu 3 år, og nu er det lykkedes! Stort tillykke til lærerne på Filmskolen.

Og en stor tak også til forhandlingsnetværket CO10, der forhandler overenskomst på statens område, og som FAF har deltaget i forhandlingerne sammen med.

Behovet for produktionsrabatter

Danmark og Luxemburg er de eneste lande i EU, som på nuværende tidspunkt ikke yder rabatter til filmproduktioner. Og det på trods af, at en række udredninger på området viser, at det vil være en god økonomisk forretning for Danmark.

Derfor arbejder FAF ihærdigt sammen med hele branchen for, at 2024 bliver året, hvor Christiansborgs politikere beslutter at indføre produktionsrabatter i Danmark.

Nu er det en realitet: FAF opretter ny hjemmeside for spilområdet

Hjemmesiden har adressen gameworkers.dk og er blandt resultaterne af, at FAF har intensiveret indsatsen på spilområdet sammen med Prosa, Dansk Magisterforening og HK.

Indsatsen betyder, at FAF nu sammen med de 3 andre fagforbund står bedre rustet til at forhandle vilkår med spilbranchens producenter. Spilbranchens producenter forlader Producentforeningen d. 1. juli 2024, hvorefter bl.a. vilkår skal forhandles direkte med dem.

Initiativet med at skabe en gruppe for “gameworkers” på tværs af de relevante fagforeninger har til formål at støtte medlemmerne og spilbranchens udvikling til en egentlig selvstændig branche. Det vil give en øget politisk indflydelse, når fagforeningerne kan etablere et frugtbart samarbejde med spilproducenterne.

Det vil også bane vejen for, at der kan indgås aftaler og overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.

Se den nye hjemmeside her.

Furthermore, you can meet Gameworkers.dk at Nordic Game Jam!

We are extremely excited to announce that gameworkers.dk will be present at Nordic Game Jam.

This will be a unique collaboration between the 4 unions where each union will be able to have a representative present to talk to possible members.

Logistically, gameworkers.dk will share the same booth space as PROSA (who are there as separate sponsors).

Please come by and say hello if you are attending!

Kom på STEMPEL bar

HELLO Art department, FAF inviterer til socialt arrangement i morgen på STEMPEL bar og café.

FAF´s rekvisitør og scenografgruppe sponsorerer et socialt event i morgen lørdag d. 23. marts. 2024 kl. 13:00 på STEMPEL bar og café i København. Der er en valgfri øl (eller drik) og lidt snacks på Stempel Bar ved Enghave Plads (KBH) til dem, der møder op.

Her kan du møde dine kolleger i branchen og få en uformel snak uden dagsorden. Tag gerne dine kollegaer med, uanset om de er medlem af FAF.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF: Medlemsinfo 5. marts 2024

Urafstemning: FAF indgår 3-årig overenskomstaftale for Film- og TV produktionseleverne – 10% lønstigning

Nu får vores FTF-elever en ordentlig lønstigning, som kompenserer for inflation og reallønsnedgang. Det er et af resultaterne af FAF’s arbejde i de intensive forhandlinger med arbejdsgiverorganisationen ASAV.

FTF-elevernes løn stiger med 10% over de næste 3 år. Af hensyn til elevernes købekraft bliver de 10% fordelt, så lønnen stiger mest på de første års løntrin. Tidligere er alle elevernes løntrin steget med den samme procentsats, hvilket har øget forskellen mellem første års løntrin og sidste års løntrin.

I den svære tid som branchen befinder sig i, giver lønstigningen FTF-eleverne en sikkerhed for en rimelig aflønning i de næste 3 år.

Også derfor anbefaler FAF’s bestyrelse og FAF’s repræsentantskab, at der stemmes ja til urafstemningen.

Urafstemningen udsendes onsdag d. 6. marts 2024 og varer til og med den 19. marts 2024. Det digitale afstemningsbureau Assembly Voting vil sørge for, at alle stemmeberettigede medlemmer bliver inviteret til afstemningen.

Husk at stemme!

Nyt og gratis tilbud til FAF-medlemmer

Nu kan alle FAF-medlemmer komme gratis på Trivselslinjen hos Falcks Healthcare. Det er resultatet af, at FAF med pensionsselskabet PFA har forhandlet en storkundefordel på plads.

Medlemstilbuddet gælder uanset, om du som medlem har en pensionsopsparing i PFA eller ej. Det betyder heller ikke noget om du er selvstændig, elev, A-medlem etc.

Trivselslinjen indeholder professionel tværgående rådgivning om sundhed og trivsel af et professionelt team. Dette er et bredt funderet medlemstilbud og et godt supplement til FAF´s socialrådgiver- og psykolog- tilbud, der allerede eksisterer.

For mange medlemmer er det for øjeblikket en svær tid grundet branchens problemer, så benyt dig af tilbuddet – det er gratis.

Reklamefilmsoverenskomsten – standardkontrakt og lønberegner er på trapperne.

FAF og Producentforeningen afholdt slut februar et møde omkring udformningen af standardkontrakter for både optionering og booking af medarbejderne på reklamefilmsproduktioner. Standardkontrakterne er nu ved at blive færdiggjort, så de kan danne grundlag for indgåelsen af aftalerne på reklameområdet.

Booking-kontrakten er meget vigtig.

Husk, at du skal have en skriftlig booking med løn og ansættelsesperiode inden kl. 12.00 to dage før optagelsesdagen. Ellers kan producenten ikke bruge rabatordningen på 2-4-dages optagelser.
Hvis produktionen varer over 4 dage, så skal du have en skriftlig bookingen inden 5 dage før optagelsesdagen.
Det er vigtigt at huske.

Lønberegneren til reklamefilmsoverenskomsten er også kommet langt, men inden lønberegneren lægges på FAF´s hjemmeside skal den gennemtestes. Og det kan godt tage lidt tid.

FAF skal nok melde ud, så snart den er klar.

Fotografernes voldgift trækker ud

Fotografernes voldgift om fordelingen af rettighedsmidlerne fra Copydan har nu stået på siden november 2023. Dansk Filmfotograf Forbund (DFF) holder fast i, at DFF skal have 45% af alle pengene, som nu også fordeles mellem FAF, Dansk Journalistforbund og Dansk Metal. Det er 21% flere af rettighedspenge end DFF får i dag.

Med andre ord: Det, som DFF vil have mere, skal tages fra medlemmerne af FAF, Dansk Journalistforbund og Dansk Metal.

Og det vil FAF ikke acceptere!

Vi vil ikke acceptere, at FAFs fotografmedlemmer skal betale for, at Danske Filmfotografer kan få endnu mere. Så vi giver ikke op og er gået ind i kampen!

Vores vurdering er, at vi i kraft af vores mange fotografmedlemmer står stærkt. Derfor kan vi heller ikke genkende DFF’s billede af styrkeforholdet. DFF må dokumentere de postulater, de har fremsat i voldgiften. Og det har vi meddelt DFF.

På trods af voldgiften forbereder FAF en mindre kompenserende udbetaling. FAF har således samlet ufordelte og henstående restmidler, og de vil blive udbetalt i denne uge.

Har du endnu ikke deklareret dine rettigheder for 2022? Så kan du stadig nå det. Og altså få udbetalt dem fra denne kompenserende rettighedspulje.

Skriv til mogens@filmtv.dk, hvis du har brug for hjælp.

Herudover vil der uanset, om voldgiften slutter i 2024 eller ej, blive udbetalt restmidler fra 2021 i slutningen af 2024.

FAF´s fotografer indkaldes også til faggruppemøde den 23. april til orientering om voldgiftssagen, udbetaling af rettighedsmidler og behovet for faglig opkvalificering i forhold til den teknologiske udvikling.

Mere info følger.

Kontingentopkrævning 2024

FAFs generalforsamling i 2023 besluttede, at kontingentet skulle stige efter at have været det samme i over 10 år.

Kontingentstigningen blev ved en fejl ikke opkrævet for 1. kvartal 2024 for dem som var medlem i 2023. Derfor vil disse medlemmer bliver opkrævet stigningen for både 1. og 2. kvartal i forbindelse med kontingentopkrævningen af 2. kvartal, der finder sted i maj 2024.

FAF hiver millioner hjem til medlemmerne

FAFs juridiske service har siden sensommeren 2023 håndteret medlemmernes manglende lønbetalinger fra de 3 store konkurser i filmbranchen.

FAF har pr. den 4. marts 2024 i alt anmeldt krav om betaling til 119 medlemmer til Lønmodtagernes Garantifond i relation til Copenhagen Bombay Production 1 ApS, Datoselskabet DF af okt. 2023 A/S (tidligere Deluca Film A/S) og Metropolitan Film Corp ApS for produktionen Prima Ballerina.

FAF arbejder hårdt på, at udbetalingerne finder sted så hurtigt som muligt. Samlet er der blevet udbetalt midler til soloselvstændige og lønmodtagere på i alt 5.187.984 kr.

Arbejdsgiver bestemmer IKKE

Fiktionsproduktioner er nu opstartet hos mange produktionsselskaber, så FAF modtager rigtig mange kontrakter til gennemsyn.

Det er rigtig godt, at I medlemmer sender jeres kontrakter ind til FAF´s juridiske service. Fordi vi har desværre bemærket, at der i nogle sminke- og kostume-kontrakter står, at det er arbejdsgiveren som bestemmer, hvornår medarbejderen kan afspadsere sin overtid. Dette er ikke korrekt i forhold til Fiktionsoverenskomsten.

I Fiktionsoverenskomstens § 9 står, at afspadsering af overarbejde skal aftales med talspersonen, så det er ikke noget producenten kan diktere. Talspersonen drøfter selvfølgelig producentens afspadseringsønske med medarbejderen, inden der gives svar til producenten.

Der kan derfor ikke indskrives i kontrakterne, at det er producenten, der bestemmer, hvornår afspadsering skal finde sted. Hold godt øje og send din kontrakt til gennemsyn hos FAF på faf@filmtv.dk.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×