fbpx

FAF medlemsinfo 30. september 2021

Generalforsamling i FAF den 24. november 2021 og faggruppemøder

Der indkaldes til generalforsamling i FAF den 24. november 2021. Forud for generalforsamlingen afholdes der faggruppemøder, hvor de fremmødte vil blive orienteret om FAFs arbejde. Der kan faggrupperne også drøfte deres egne forhold. Det er også her, at faggrupperne skal opstille deres kandidater til bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen.

 

Faggrupperne indkaldes til følgende tidspunkter:

 

FAFs medlemsspørgsmål til forberedelse af overenskomstforhandlingen

Først tak til de mange der har besvaret de udsendte medlemsundersøgelser, som giver FAFs forhandlingsgruppe et godt grundlag for at forhandle fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen. Først var der lige ved 200 som svarede på spørgsmål om arbejdsmiljøet og nu har over 100 medlemmer svaret på spørgsmål omkring kunstneriske rettigheder.

Rettighedsmidlerne er der mange forskellige holdninger til blandt medlemmerne. Nogen mener de er meget vigtige for FAFs medlemmer, andre ønsker dem placeret udenfor FAF. Der er medlemmer som finder, at rettighederne er et aktiv for alle i FAF og så er der nogen som ikke mener, at fagforeninger skal forhandle rettigheder.

Det er derfor et blandet grundlag FAFs forhandlere skal gå videre med. Rettighederne har altid ligget i FAFs overenskomst sammen med løn og arbejdsvilkår. Det skyldes, at FAF ligesom andre fagforeninger varetager alle deres medlemmers interesser bredt. Rettigheder er også inkluderet i andre kunstnerforeningers overenskomster. Det er også normalt, at billige forsikringer, aftaler med pensionsselskaber og andre medlemsfordele som sundhedsforsikring eller billeje er en del af fællesskabets fordele. De kunstneriske rettighederne er et specielt område, fordi de kun uddeles til de funktioner, der bidrager til produktionens kunstneriske værkshøjde. Det har altid været til debat, hvilke grupper der bidrager til værkshøjden.

Med det teknologiske indtog af funktioner fra spilindustrien til at skabe billeder og scenografi i fiktion, bliver der konstant rykket ved grænserne og den debat fremgår også af svarene. Det betyder også, at lyddesignet får en større kunstnerisk betydning, når der ikke er nogen lydoptagelser fra locations.

Sammenhængskraften i FAF har altid betydet, at ved at alle funktioner indgår i overenskomsten, får alle på holdet glæde af det. På den måde sikres der fx overtidsbetaling, og at kun udvalgte funktioner kan gå på klump, så de kunstneriske funktioner ikke skal arbejde 60-70 timer om ugen, som i udlandet. Til gengæld har de kunstneriske funktioner som fotograferne også haft en forståelse for holdets behov.

Rettighedernes eksklusivitet gør dem til noget særligt, specielt fordi der er knyttet penge til dem. FAFs bestyrelse og forhandlingsgruppen tager det blandede svar til sig, sammen med de andre input, medlemmerne har givet. Spørgekampagnen fortsætter hen over efteråret.

 

Reklamefilmsoverenskomst

FAF har spurgt medlemmerne om deres lønninger på reklamefilmsområdet, fordi de sidste officielle lønninger er fastlagt i 2009. Lønstatistikkeren vil blive præsenteret på et stormøde, vi indkalder til snarest. Her kan medlemmerne tage en debat omkring reklamefilmsområdet.

 

Filmbranchen er en hård cocktail

Producentforeningens medlemmer oplever, at der mangler arbejdskraft på fiktionsproduktionerne, og har taget initiativ til en analyse af behovet for uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i branchen. På et online stormøde fredag den 24.9.2021 med 50 deltagere, blev resultatet fremlagt. Det var tydeligt, at der skal gøres noget på både kort og længere sigt. Producenterne vil sætte sig sammen for at afdække deres behov og efterfølgende både gå i dialog med de relevante organisationer og uddannelsesinstitutioner.

FAF gjorde på mødet opmærksom på, at bliver arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet ikke bedre gennem bl.a. rammerne for arbejdet i overenskomsterne, så løses problemet ikke. Uddannelse og nye medarbejdere løser ikke problemet uden et arbejdsmiljø, hvor de ansatte trives og oplever en ligevægt i work/life balancenDer er for tiden en tendens til, at producenterne siger ja til at realisere deres projekter for lave budgetter, så deres ambitioner ikke kan realiseres uden et alt for højt arbejdstempo udført af for få hænder. Filmarbejderne skal nu til at tænke på om de ikke skal holde nogle arbejdspauser for egen regning for at kunne komme sig, selvom det som freelancer, er svært, at sige nej til et job og samtidigt kunne betale sine faste udgifter.

DR har i gennem en årrække sænket lønningerne for freelancere, og med aflysningen af Leonora Christine, er tilliden faldende, fordi mange dermed har mistet den mundtlige aftale på jobs uden at få kompensation. FAFs medlemmer oplever også, at de arbejder på DR drama uden en egentlig overenskomst, fordi ansættelsesvilkårene ikke harmonerer med fiktionsproduktion. Derfor er der mange medlemmer som nu kræver de samme ordnede forhold som under FAFs overenskomst med Producentforeningen, hvis de skal arbejde for DR drama.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo september 2021

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er præget af alt for lange dage, for højt arbejdspres og dårlig ad hoc planlægning, der presser FAFs medlemmer. Dette er uanset om medlemmerne laver TV, reklame, fiktion eller animation. Svarene i FAFs medlemsundersøgelse om arbejdsmiljøet med  200 besvarelser er barsk læsning.

FAFernes svar stemmer meget godt overens med det brev, som blev fremsendt til Producentforeningen fra mange hundrede i Film- og TV branchen. Det er ikke et bæredygtigt arbejdsmiljø. FAF tager det med til forhandlingsbordet med Producentforeningen.

Til alle jer der presses på produktionerne: Tal sammen, ring til FAF og sig fra før det bliver for meget.

Husk! 11 timers reglen gælder også for dig. Læs venligst tekstforklaringen om 11 timers reglen på https://www.filmtv.dk/raad-og-regler/arbejdsmiljoe/hviletid-og-fridoegn/ , hvis du ønsker at vide mere. Mange arbejder alt for lange dage og går fra produktion til produktion, så de til sidst er nedslidt.

FAF har holdt møde med scenografer og regi på fiktionsområdet. De er meget udsatte, især pga. dårlig planlægning. Dette er viderebragt til Producentforeningen, der erkender, at der er et problem. I løbet af efteråret vil alle faggrupperne blive indkaldt til møder forud for generalforsamlingen den 24. november 2021.

 

FAF og rettighedsområdet

I sidste fiktionsoverenskomst fyldte rettighedsområdet meget og i den kommende forhandling har det også en central rolle. Der er stor konkurrence mellem foreningerne om at tilkæmpe sig rettighedsmidler for sine medlemmer, fordi det giver loyalitet og midler til at drive sekretariatets rettighedsområde.

Der har været en længere strid med FAFs søsterorganisationer i branchen på dette område, som FAF håber på snart kan bilægges. Det er kun til fordel for arbejdsgiverne, at der er interne spændinger. Det reducerer muligheden for at sikre et godt resultat på rettighedsområdet og ikke mindst i forhold til forbedrede arbejdsvilkår for FAFs medlemmer.

DFF, Danske Scenografer, Dansk Filmklipperselskab og DJ har direkte fremsat ønske om at få forhandlingsretten for fotografer, scenografer og klippere. Med de erfaringer FAF har fra forhandlinger med Producentforeningen vil det være meget usandsynligt at de kan opnå en overenskomst, der varetager løn og arbejdsvilkår.

Det er alt for let for producenterne at henvise til, at disse grupper arbejder på klump, og så er det alles kamp mod alle. Det går også ud over FAFs medlemmer i disse faggrupper, hvis producenterne splitter fotografer, klippere og scenografer op. Derudover mister alle på settet den solidaritet der er mellem faggrupperne, der nu arbejder efter den samme fiktionsoverenskomst.

 

Der mangler arbejdskraft i Danmark og ikke mindst på fiktionsområdet

Højkonjunkturen i fiktionsbranchen betyder øget efterspørgsel på arbejdskraft og producenterne presser de ansatte til usunde arbejdsvilkår. Det er nu blevet mere normalt at sige fra, når arbejdsgiveren ikke påtager sig det lovpligtige arbejdsmiljøansvar. Tempoet skal ikke være så højt, at der tales grimt til hinanden på settet.

Lovgivningen siger, at du ikke må arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer om ugen i 4 måneder. Det er også meget. Men går du fra produktion til produktion, kan det være svært at danne sig et overblik over det. Derfor prøv at holde dig til normalarbejdstiden. Husk, at du ifølge fiktionsoverenskomsten kan sige fra efter 10 overarbejdstimer om ugen på fiktionsproduktioner.

Kontakt gerne FAF, hvis du planlægger at sige fra overfor for meget overarbejde og aftal det med kollegaerne, så I gør det sammen. Ellers kan det ende med, at producenten bare belaster de øvrige i stedet for, at hyre ekstra arbejdskraft.

 

Budgetter og ambitioner – kampen om sandheden

Medie- og Filmforligene skal revideres, og FAF taler hele tiden med relevante politikere og udtaler sig i pressen. FAF påpeger konstant, at budgetterne og ambitionerne ikke hænger sammen. DFI giver for lidt i støtte til den enkelte produktion og ønsker at gøre New Danish Screen produktioner til en ny form for low budget, der kan sætte en standard.

Producenterne underbyder hinanden når de siger ja til en produktion og sender regningen videre til FAFs medlemmer, der skal producere mere på kortere tid. Det har fået arbejdsmiljøet til at knække sammen mange steder, og FAF har aldrig før haft så mange henvendelser om stress. Det kommer lige pludseligt til den enkelte og kan ramme alle.

Den vigtigste kur imod det dårlige arbejdsmiljø er realistiske budgetter og først derefter, at der uddannes og efteruddannes ansatte i branchen. Nye i branchen bliver der ikke længe, når de mødes af et urealistisk arbejdspres og mangel på work life balance.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×