fbpx

Generalforsamling & Bestyrelsesvalg den 24. november 2022

FAF afholder generalforsamling den 24. november 2022.
Tid og sted: Kgs. Nytorv 21 B, Baghuset, 3. sal. kl. 18.30

 

Tilmeld dig ved at sende en mail på faf@filmtv.dk

 

Inden generalforsamlingen starter vil Forperson for Skuespillerforbundet og Create Denmark, Benjamin Boe Rasmussen, besøge FAF som gæstetaler kl. 17.30.

Han indleder aftenen med et spændende og højaktuelt emne: Produktionsstoppet i fiktionsbranchen.

 

Bestyrelsesvalg 2022

FAF’s bestyrelse består af 9 medlemmer og 2 suppleanter. I år skal der på generalforsamlingen den 24. november 2022 vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. De fire kandidater, der får flest stemmer, bliver medlem af bestyrelsen i en 2-årig periode, og de kandidater, der får 5. og 6. flest stemmer, bliver suppleanter i en 1-årig periode.

Øvrige kandidater opnår ikke valg.

Bestyrelsen tiltræder og konstitueres i januar 2023.

 


At sidde i bestyrelsen i FAF er en mulighed for at sætte præg på branchen indefra. Det giver stor indsigt i, hvad der rører sig i branchen – bl.a. på overenskomst- og lønområdet – og er en mulighed for at påvirke den generelle udvikling, herunder alle faggruppers mærkesager og arbejdsvilkår.

Det er derfor vigtigt, at du som medlem af FAF udøver din ret til at stemme på den eller dem, som du vil have repræsenterer dig i bestyrelsen.


 

FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre den elektroniske afstemning. Fredag den 4. november 2022 udsendes en mail med nærmere instrukser fra Assembly Voting til alle stemmeberettigede medlemmer.

HUSK at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget mailen den 4. november 2022 …og kontakt FAF på 33 14 33 55 eller faf@filmtv.dk, hvis du oplever problemer med den elektroniske afstemning.

Den elektroniske afstemning løber frem til og med den 23. november.

 


 

Kandidaterne

De opstillede kandidater er:

 

Daniel Schultz Madsen
TV-fotograf
Jeg vil styrke tv-området i FAF og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår i en presset branche. Lønningerne skal op, rettighederne skal sikres, og FAF skal være den foretrukne fagforening for freelancere i mediebranchen.

 

Mette Meinicke
Kostumier
Jeg har arbejdet som kostumier siden 2001 og har tidligere været medlem af bestyrelsen i FAF. Nu hvor mine børn er lidt større, er jeg endnu engang klar! Jeg vil arbejde for bedre (og flere) overenskomster, at få flere medlemmer ind i FAF, samt mere efteruddannelse og flere relevante kurser.

 

Roar Skau Olsen
Tonemester
FAF er en foranderlig størrelse, hvor medlemmerne sætter retningen for udviklingen. Jeg vil arbejde på at bringe FAF ind i en fremtid med tidssvarende lønninger og gode arbejdsvilkår for alle i vores branche. Vi skal øge vores synlighed, vores politiske indflydelse og sikre os en plads, præcis der hvor de store beslutninger tages. Jeg vil samarbejde indadtil og udadtil.

 

Christina Desirée Jensen
Scripter
Jeg vil arbejde for bedre vilkår i en tid, hvor vi arbejder hurtigere og hurtigere, og arbejdspresset på den enkelte filmarbejder stiger – noget jeg selv tydeligt mærker til i min afdeling. Derudover vil jeg gerne sikre gode og lige vilkår for de mange filmarbejdere, der – som jeg selv – er bosat i “provinsen”.

 

Sophie Højvang Wood
Scripter/Continuity
Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi arbejder under ordentlige forhold, hvad end det handler om overtid, løn under overenskomsten eller det generelt hårde fysiske- og psykiske arbejdsmiljø. Afdelingernes erfaringer og oplevelser skal tages seriøst, og FAF’s rolle skal være tydeligere ude på produktionerne, så vi tør tale mere åbent om det pres vi står i som filmarbejdere.

 

Kenneth Sand
TV-fotograf
Efter 30+ år i branchen har jeg nu siddet næsten et år i FAF-bestyrelsen. Konklusionen efter 1 år er klar: Der skal helt andre boller på suppen! FAF skal være langt mere aktiv både politisk og i sit fagforeningsarbejde, og den opgave vil jeg gerne være med til at løfte. Men hvis du ikke vil have forandring, skal du ikke stemme på mig.

 

Allan Legarth
D.I.T (Digital Imaging Technician)
Jeg mener, at FAF skal gøre sig mere relevant og interessant – specielt for yngre filmarbejdere. FAF skal være til stede… og en anelse mere agressive i deres tilgang ;-) FAF skal være meget mere inde over sikkerhed og håndhæve den!

 

Louise de Mylius
TV Line Producer
Jeg har produceret TV i over 30 år, og jeg elsker mit fag og vores branche på godt og ondt. Men vi trænger til et øget fokus på, at alle i branchen trives og har gode arbejdsvilkår. En ny yngre generation er på vej ind i branchen og vi skal bane vejen for ordentlige rammer til dem. Alt for mange går ned med stress – sådan skal det ikke være.

 

Download kandidatlisten som pdf

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×